Cel.ro

Copierea sau mutarea unei foi de lucru (Worksheet) în Microsoft Excel 2003

by gmp
Published on: 8 August 2011
Comments: No Comments

Meniu:    Edit->Move or Copy Sheet
Meniu contextual (clic dreapta pe eticheta cu  numele foii): Move or Copy

O foaie de lucru se poate:

- copia în acelaşi registru de lucru (duplica) – Excel va atribui un nume diferit copiei. Duplicare cu mouse: clic pe numele foii dorite, apoi Ctrl + tragere (drag&drop) în poziţia unde se doreşte copiată.

- muta în acelaşi registru de lucru – ordinea foilor de lucru nu are importanţă decât din punct de vedere al accesibilităţii (foile utilizate mai des să fie “în faţa” celorlalte). Mutare cu mouse: eticheta cu numele foii se trage (drag&drop) în poziţia unde se doreşte mutată.

- copia sau muta în alt registru de lucru – registrul destinaţie trebuie să fie deschis sau poate fi un registru nou.

Din meniul principal sau din meniul contextual se alege destinaţia şi poziţia unde foaia de lucru curentă va fi copiată sau mutată.

No Comments - Leave a comment

Leave a commentUtilizator: , data curenta: 25 January 2021