Cel.ro

Etichetă (Label) în Excel 2003

by gmp
Published on: 20 August 2011
Comments: No Comments

Meniu: Tools -> Options |Calculation| -> Accept labels in formulas

Etichetele (Labels) sunt reprezentate de capetele liniilor sau coloanelor, care descriu semnificaţia datelor introduse în celule. Aceste etichete pot fi folosite în formule pentru identificarea celulelor într-o manieră mai uşor de înţeles. Implicit Excel nu acceptă utilizarea etichetelor în formule, de aceea trebuie activată opţiunea din meniul de mai sus.

=SUM(Produs1)
va afişa 36 (suma pe coloana B, etichetată “Produs1″)

=MAX(Februarie)
va afişa 22 (maximul pe linia 3, etichetată “Februarie”)

=Ianuarie Produs3
va afişa 20, adică intersecţia liniei 2, etichetată “Ianuarie”, cu coloana D, etichetată “Produs3″

În situaţia etichetelor stratificate (mai multe niveluri de etichete), pentru a identifica datele va trebui specificat fiecare nivel, de la nivelul superior spre cel inferior. Astfel, pentru date pe coloane nivelul scade de sus în jos, iar pentru date pe linii, nivelul scade de la stânga la dreapta.

=SUM(2010 Produs2)
va afişa 17 (suma celulelor din coloana C, etichetată “Produs2″, eticheta părinte “2010″)

=SUM(2011 Produs2)
va afişa 30 (suma celulelor din coloana F, etichetată “Produs2″, eticheta părinte “2011″)

=2010 Produs3 Ianuarie
va afişa 20, adică intersecţia coloanei D, etichetată “Produs3″ (eticheta părinte “2010″) cu linia 3, etichetată “Ianuarie”

=Ianuarie 2011 Produs1
va afişa 11, adică intersecţia liniei 3, etichetată “Ianuarie”, cu coloana etichetată “Produs1″ (eticheta părinte “2011″)

=SUM(Martie 2010 Produs1; Martie 2010 Produs2; Martie 2010 Produs3)
va afişa 44 (suma celulelor B5, C5 şi D5)

No Comments - Leave a comment

Leave a commentUtilizator: , data curenta: 22 April 2024