Cel.ro

Colaborare online (Online Collaboration) în Office Word 2003

by gmp
Published on: 19 July 2011
Categories: Lucrarea 10, Office
Comments: No Comments

În acest meniu sunt grupate următoarele comenzi: Meet Now, Schedule Meeting şi Web Discussions.

Meet Now

Meniu:  Tools ->Online Collaboration-> Meet Now

Comanda lansează programul Net Meeting, ale cărui principale facilităţi sunt: video-conferinţă cu unul sau mai mulţi participanţi, apel VoIP (Voice over IP), mesaje text în timp real (Chat), partajare aplicaţie (Sharing), tabla albă (Whiteboard), transfer de fişiere (File Transfer). Clientul Netmeeting se poate conecta la un server public ILS (Internet Locator Server) – un server director pentru clienţi Netmeeting – sau poate efectua legătura direct cu destinatarul, prin specificarea adresei IP.

Schedule Meeting

Meniu:  Tools ->Online Collaboration-> Schedule Meeting…

Comanda facilitează trimiterea unei invitaţii de participare la o întâlnire (Meeting) folosind programul Microsoft Outlook. Pe lângă informaţiile uzuale introduse (destinatar, tema întâlnirii, data şi ora, stabilirea unui reminder), se poate specifica:
- dacă se utilizează Meeting Workspace, un site Web care centralizează toate informaţiile legate de o întâlnire: agenda, lista invitaţiilor, documentele necesare. Ulterior se pot publica rezultatele întâlnirii şi urmări sarcini trasate.
- dacă întâlnirea este online, utilizând una din aplicaţiile Microsoft NetMeeting, Windows Media Services sau Microsoft Exchange.

Discuţii document Web (Web Discussions)

Meniu:  Tools ->Online Collaboration-> Web Discussions
Bara de butoane: Web Discussions

Această caracteristică permite adăugarea unor discuţii (comentarii) pentru documente Office şi pagini Web. Discuţiile apar odată cu documentul, însă sunt stocate pe un server de discuţii (server Web care execută Microsoft Windows SharePoint Services).

Discuţiile sunt disponibile pentru vizualizare sau adăugare prin intermediul unui browser Web sau al aplicaţiei Office folosite (Word, Excel sau PowerPoint). Se pot adăuga răspunsuri la discuţii, iar filtrările posibile sunt după dată sau după numele de utilizator. Discuţiile sunt:
- generale, când se referă la întregul document;
- interne, când se referă la o anumită parte a documentului.

No Comments - Leave a comment

Leave a commentUtilizator: , data curenta: 22 April 2024