Cel.ro

Index de termeni (Index) în Microsoft Word 2003

by
Published on: 5 July 2011
Categories: Lucrarea 7, Office
Comments: No Comments

Meniu: Insert -> Reference -> Index and Tables… | Index |

Indexul este o listă plasată de obicei la sfârşitul unui document, ce conţine diferiţi termeni şi pagina la care pot fi ei găsiţi. Pentru generarea corectă a Indexului este necesar să se respecte următorii paşi:

  1. marcarea unui termen;
  2. definirea intrării în Index;
  3. repetarea paşilor 1-2 pentru fiecare intrare în Index.

După ce se face o selecţie (un cuvânt, un paragraf sau un text extins), aceasta se defineşte ca intrare în index:

  • din fereastra Mark Index Entry (obţinută la apăsarea butonului Mark Entry);
  • prin apăsarea Alt+Shift+X.

Se introduce astfel un câmp (Field) de tip XE (Index Entry). Paşii se repetă pentru fiecare intrare pe care dorim s-o evidenţiem. Index-ul este un câmp (Field) de tip INDEX.

No Comments - Leave a comment

Leave a commentUtilizator: , data curenta: 30 May 2024