Cel.ro

Găsirea textului (Find) în Office Word 2003

by
Published on: 19 July 2011
Categories: Lucrarea 2, Office
Comments: No Comments

Meniu: Edit->Find…
Shortcut: Ctrl+F

Se pot căuta într-un document:

- un singur caracter (cifră, literă);

- un şir de caractere:

  • cuvinte sau expresii
  • cuvinte incomplete, prin utilizarea caracterelor de substituire;
  • texte cu o anumită formatare – font, spaţiere, stil
  • simboluri speciale – sfârşit de paragraf, tabulatori etc.

Word poate selecta textul găsit conform specificaţiilor de căutare (dacă se bifează caseta Highlight all items).

Dacă se extinde fereastra (se apasă butonul More), apar câteva opţiuni care restrâng aria căutării:

- Down, Up, All – sensul căutării (înainte / înapoi faţă de poziţia curentă a cursorului, sau în tot documentul);
- Match Case – pentru a găsi textul care apare exact cum este scris (căutare “case sensitive” – se ţine cont de litere mici sau mari);
- Find Whole Words Only – se găsesc doar cuvintele întregi (nu ca parte componentă a altui cuvânt);
- Use wildcards – se pot folosi caracterele de substituţie ? şi * pentru a înlocui un singur caracter, respectiv un grup de caractere;
- în cazul căutării unui text cu un format impus, din butonul Format se aleg fontul, dimensiunea şi celelalte caracteristici cerute;
- pentru secvenţe speciale (tabulatori, sfârşit de paragraf, întreruperi de pagină etc.) se alege din lista Special caracterul căutat. Exemple: ^p – paragraf, ^t – tab

Următoarele 2 opţiuni sunt valabile doar pentru limba engleză:

- Sounds like – cuvintele care se pronunţă (“sună”) la fel, dar se scriu diferit. Exemplu: căutăm cuvântul “red”. Word va găsi atât “red”, cât şi “read” (forma verbului “read” la timpul trecut);
- Find all word forms – dacă dorim găsirea tuturor formelor unui cuvânt. Opţiunea este valabilă pentru substantive (la singular / plural), adjective (toate formele) şi verbe (toate timpurile). Exemple:

orange -> apple, va înlocui şi oranges -> apples

worse -> better, va înlocui şi worst -> best

sit -> stand, va înlocui şi sat -> stood

No Comments - Leave a comment

Leave a commentUtilizator: , data curenta: 15 July 2024