Cel.ro

Rezultate cautare Categorie: Lucrarea 2

Office Word 2003 Lucrarea 2

de
Publicat la: 27 March 2011
Categorii: Lucrarea 2, Office
Taguri:, ,
Comentarii: Fara comentarii

Obiective:

 1. Unităţi de măsură în Office Word 2003
 2. Prezentarea principalelor opţiuni de formatare a textului la nivel de:
 3. Introducerea unor elemente în macheta unui document Word 2003:
 4. Facilităţi pentru verificarea textului
 5. Procesarea automată a textului: găsire (Find), înlocuire (Replace), transformare litere mari – litere mici (Change Case)

TEME

Redactaţi într-un nou document textul următor (preluat de pe site-urile pub.ro şi electronica.pub.ro) conform machetei (modelului) din imaginea ataşată, respectând paşii prezentaţi:

Scurt istoric

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (“Politehnica University of Bucharest”) este cea mai veche şi prestigioasă şcoală de ingneri din România. Tradiţiile ei sunt legate de înfiinţarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazăr, a primei Şcoli tehnice superioare cu predare în limba română la mănăstirea Sfântul Sava din Bucureşti, care în anul 1832 este reorganizată în Colegiul de la Sfântul Sava.

La 1 octombrie 1864, a fost înfiinţată “Şcoala de Poduri şi Şosele, Mine şi Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine “Şcoala de Poduri, Şosele şi Mine” cu durata studiilor de 5 ani.

Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituţia capătă o nouă structură sub denumirea de “Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele”, iar la 10 iunie 1920 a fost înfinţată Şcoala Politehnică din Bucureşti, având patru secţii: Electromecanică, Construcţii, Mine şi Metalurgie, Secţia Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din Bucureşti.

La data de 3 august 1948 a fost înfiinţat Institutul Politehnic din Bucureşti, care cuprindea iniţial 4 facultăţi şi în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăţilor actuale.

În baza rezoluţiei Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din Bucureşti a devenit Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei s-a deschis în 1953 ca parte integrantă a Universităţii Politehnica din Bucureşti (U.P.B.) şi oferă pregătire în domenii foarte variate: electronică aplicată, telecomunicaţii, dispozitive, circuite şi aparate electronice, tehnologie şi fiabilitate, fizică, domenii ce au devenit suportul în societatea informaţională şi motorul principal din spatele creşterii economice mondiale.

Există câteva direcţii principale de cercetare urmate de facultate: microprocesoare şi microcomputere, proiectare de circuite VLSI, dispozitive şi circuite electronice, sisteme de microunde şi fibră optică, prelucrare digitală a semnalelor (imagini şi vocale), modelare avansată şi proiectare de sisteme electronice asistată de computer, hardware şi software de achiziţie de date, reţele şi sisteme de telecomunicaţii şi transmisii de date, sisteme logice programabile, inteligenţă artificială, calitate şi fiabilitate.


Model:

Office Word 2003 Aplicatia 2

Office Word 2003 Aplicatia 2

2.1. Formatări generale:

Pagina:
- hârtie – A4 (21 cm x 29,7 cm), orientare – Portret (Portrait)
- margini pagină – sus 2 cm, jos 2,25 cm, stânga 2,5 cm, dreapta 2,5 cm

Caractere:

- titlul: font Arial, dimensiune 13 pt., spaţiere pe orizontală extinsă la 3 pt.;
- text: font Verdana, dimensiune 9 pt.

Paragraf:

- aliniere stânga-dreapta (justify)
- spaţiere verticală la 1,5 rânduri (1.5 lines)
- distanţa primului rând din paragraf faţă de marginea paginii: 1,5 cm

Marcatori:

- formataţi ultimul paragraf din text ca listă cu marcatori şi alegeţi un simbol pentru marcarea paragrafelor; particularizaţi lista astfel: indentare marcator 0 cm, poziţia textului: 0,5 cm;

Chenare:

- chenar vertical (stânga-dreapta) de tip linie simplă,  chenar orizontal (sus-jos) de tip linie dublă;

- chenar grafic pentru întreaga pagină

Fundaluri:

- culoarea pentru fundalul textului (vedeţi modelul): Gri-10% (Gray-10%)

2.2. Introduceţi două note de subsol în format numeric (vedeţi modelul) cu următoarele proprietăţi:

- cifra: font Verdana, dimensiune 9 pt., stil bold, culoare roşie (Red); text: font Arial, dimensiune 8,5 pt.;
- nota de subsol 1 va conţine 2 link-uri către site-ul Universităţii Politehnica din Bucureşti (www.pub.ro), respectiv al Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (www.electronica.pub.ro);
- bordura (chenarul) linkurilor va fi de culoare verde (Green) şi va avea lăţimea de 1½ pt.

2.3. Aşezaţi textul pe două coloane şi stabiliţi lăţimea coloanei a 2-a la 2,8″ (inch).

2.4. Introduceţi o întrerupere (sfârşit de coloană) astfel încât textul “Facultatea de Electronică…” să fie aşezat la începutul coloanei a doua.

2.5. Introduceţi în zonele de antet/subsol ale paginii (Header/Footer) următoarele informaţii (conform modelului):

- antet (Header): textele “WORD 2002Aplicaţia 2 “(“Aplicaţia 2″ scris la exponent) şi “§ Laborator SB
- subsol (Footer): data curentă, numărul curent al paginii şi numărul total de pagini, informaţii care să se actualizeze automat la deschiderea/salvarea documentului.

2.6. Formataţi prima literă de la începutul fiecărei coloane (“U“, respectiv “F“) ca majusculă încorporată (Drop Cap).

2.7. Setaţi întregul text ca fiind scris în limba română. Observaţii referitoare la corectarea textului din punct de vedere ortografic şi gramatical.

2.8. Înlocuiţi automat diacriticele (ş, ţ, ă, â, î) cu literele s, t, a, a, respectiv i. Evidenţiaţi (Highlight) cu culoarea Bright Green toate caracterele “de” din document. Înlocuiţi apoi cuvântul “de” cu cuvântul “DE”.

2.9. Transformaţi prima literă a fiecărui cuvânt în majusculă. Transformaţi toate literele în majuscule. Reveniţi apoi la forma documentului înainte de punctul 2.9.

2.10. Adăugaţi la finalul documentului rânduri până cursorul va trece pe pagina 2. Observaţii referitoare la antetul şi subsolul documentului. Introduceţi pe noua pagină cele 5 rânduri de mai jos astfel încât informaţiile (de tip câmp) să se poată actualiza automat la deschiderea/modificarea documentului (vedeţi modelul):

Document creat la: <data_curentă>
Ultima salvare la: <data_ultimei_salvări>
Dimensiune fişier: <dimensiune_KB> KB
Număr de caractere: <număr_caractere> caractere
Număr de cuvinte: <număr_cuvinte> cuvinte

ÎNTREBĂRI

- De ce anumite texte din document sunt evidenţiate printr-o linie ondulată roşie, chiar dacă am stabilit corect limba în care este scris textul?
- Se poate seta o pagină A4 cu dimensiuni exprimate în inch?
- Cum putem obţine pentru un text alte culori în afara celor standard?
- Se poate introduce o “listă marcată” (Bullets) în “antetul” (Header) unui document?
- Există vreo diferenţă între noţiunile de “subsol” (Footer) şi “notă de subsol” (Footnote)?

Unităţi de măsură în Office Word 2003

de
Publicat la: 27 March 2011
Categorii: Lucrarea 2, Office
Comentarii: 1 Comentariu

În timp evoluţia tipografiei a cunoscut multe unităţi de măsură: unele dintre acestea sunt încă folosite, în timp ce altele au dispărut. Faptul că în diverse ţări se folosesc aceleaşi unităţi de măsură, dar cu valori diferite, sporeşte confuzia.

Punctul (point), prescurtare “pt”, este o unitate de măsură ce se referă la înălţimea unui caracter tipărit. Cele mai uzuale valori pentru punct sunt:

- punctul ATA (punctul anglo-saxon), utilizat în Marea Britanie şi S.U.A.;
- punctul Didot, folosit în Europa; poartă numele tipografului francez François Ambroise Didot (1730 – 1804) care a definit sistemul de măsură tipografic bazat pe punct.

Atât în sistemul anglo-saxon, cât şi în cel european, există definită o altă unitate de măsură a lungimii, egală cu 12 puncte. Aceasta se numeşte pica în sistemul Anglo-Saxon şi cicero în sistemul european.

Sistemul anglo-saxon (ATA) Sistemul european (Didot)
inch (in, “) 1 inch = 25,4 mm = 72 pt centimetru (cm) 1 cm = 10 mm
point (pt) 1 pt (ATA) = 0,3513(6) mm didot point (dd) 1 dd = 0,376 mm
pica 1 pica (ATA) = 12 points (ATA)

= 4,2164 mm = 0,166 inch

cicero 1 cicero = 12 dd

= 4,512 mm

Alte unităţi de măsură:

em – unitate de măsură în tipografie care defineşte raportul între lăţimea şi înălţimea literei, relativ la dimensiunea în puncte a fontului respectiv.

Exemplu: pentru un font de 16 pt., 1 em = 16 pt.

Ca o regulă general acceptată, un font uzual are cap height (înălţimea majusculei) de 70% din em, iar x-height (distanţa dintre linia de bază şi linia de mijloc) de 48% din em.

en – unitate de măsură echivalentă cu jumătate din înălţimea unui font.

Exemplu: pentru un font de 16 pt., 1 en = 8 pt.

Formatare la nivel de pagină în Office Word 2003

de
Publicat la: 27 March 2011
Categorii: Lucrarea 2, Office
Comentarii: 1 Comentariu

Formatarea paginii unui document Word se referă la:

 • stabilirea marginilor (Margins) – distanţele textului faţă de marginea hărtiei, la cele 4 margini: sus, jos, stânga şi dreapta;
 • alegerea dimensiunilor hârtiei (Paper) – formatul de hârtie pe care se va tipări documentul;
 • chenare (Borders) şi fundaluri (Background) pentru pagină
 • alte opţiuni legate de aspectul general al paginii şi tipărirea documentului (aflate în meniul File -> Page Setup):
  • orientarea paginii – verticală (tip Portret – Portrait) sau orizontală (tip Vedere – Landscape);
  • pagini multipleMirror margins, 2 pages per sheet sau Book fold;
  • antet/subsol diferit pe paginile impare/pare (Odd/Even) sau pentru prima pagină;
  • distanţa antetului/subsolului faţă de marginile paginii.

Formatare la nivel de caracter în Office Word 2003

de
Publicat la: 27 March 2011
Categorii: Lucrarea 2, Office
Comentarii: 1 Comentariu

Formatarea la nivel de caracter se referă la:

Formatare la nivel de paragraf în Office Word 2003

de
Publicat la: 27 March 2011
Categorii: Lucrarea 2, Office
Comentarii: Fara comentarii

Formatarea la nivel de paragraf se referă la:

Elemente în macheta (layout) unui document Word 2003

de
Publicat la: 27 March 2011
Categorii: Lucrarea 2, Office
Comentarii: 2 Comentarii

Elementele care se pot întâlni într-un document Word:

Facilităţi pentru verificarea textului în Office Word 2003

de
Publicat la: 27 March 2011
Categorii: Lucrarea 2, Office
Comentarii: Fara comentarii

Pentru a tehnoredacta un document într-o anumită limbă şi a folosi facilităţile oferite de Word referitoare la subiectul capitolului, trebuie efectuate anterior o serie de acţiuni şi setări.

La nivelul sistemului de operare (Windows -> Control Panel):

- instalarea unui driver pentru tastatura corespunzătoare limbii alese – de exemplu, Romanian Keyboard;
- setarea sistemului de operare pentru a respecta caracteristicile regionale ale zonei alese (Regional Settings) – de exemplu, virgula ca separator zecimal pentru România, formatul de dată, oră, monedă etc.

La nivelul pachetului Microsoft Office:

- instalarea pachetului Proofing Tools ce conţine caractere specifice fiecărei limbi, dicţionare, reguli gramaticale, ortografice şi de despărţire în silabe, liste Autocorrect, reguli de auto-sumarizare etc.

Stabilirea limbii (Set Language)

Meniu: Tools->Language->Set Language

Este necesară definirea corectă a limbii în care este scris textul, pas esenţial pentru funcţionarea corespunzătoare a comenzilor de mai jos.

Traduceri (Translate)

Meniu: Tools->Language->Translate
Shortcut: Alt + click pe cuvânt

Permite traducerea unui cuvânt sau unui text mai lung într-o altă limbă.

Lexicon (Thesaurus)

Meniu: Tools->Language->Thesaurus
Shortcut: Shift+F7

Folosind lexiconul se poate afla sensul unui cuvânt, iar acesta se poate înlocui cu un sinonim, antonim sau alt cuvânt ce are legătură cu cuvântul căutat.

Despărţirea în silabe (Hyphenation)

Meniu: Tools->Language->Hyphenation

Microsoft Word nu desparte automat în silabe cuvântul de la sfârşitul rândului, ci îl mută la începutul rândului următor şi ajustează spaţiul liber rămas între cuvinte. Se poate face totuşi despărţirea în silabe prin inserarea cratimei (-).

Verificarea ortografică şi gramaticală (Spelling and Grammar)

Meniu: Tools->Spelling and Grammar…
Shortcut: F7

Word poate corecta atât ortografia unui text (cuvintele scrise greşit), cât şi erorile gramaticale (dezacorduri, utilizarea incorectă a majusculelor, cuvinte despărţite incorect în silabe) sau sintactice (punctuaţie, structura frazelor). Vizual, greşelile ortografice sunt evidenţiate în document cu o linie ondulată roşie, iar greşelile gramaticale sau sintactice printr-o linie ondulată verde. Meniul contextual oferă informaţii despre problema întâlnită şi câteva acţiuni utile: corectare, adăugare la dicţionar, ignorarea unei greşeli sau a tuturor.

Alte funcţii

Word mai pune la dispoziţia utilizatorilor:

 • statistici de cursivitate şi lizibilitate a documentului
 • transformarea în text a scrierii de mână
 • recunoaşterea vorbirii

Transformare litere mari litere mici (Change Case)

de
Publicat la: 27 March 2011
Categorii: Lucrarea 2, Office
Comentarii: Fara comentarii

Meniu: Format->Change Case…
Shortcut: Shift+F3

Comanda Change Case se foloseşte pentru transformarea automată a caracterelor din litere mari (majuscule) în litere mici (minuscule) sau invers, în diverse combinaţii. Se poate alege:

- scrierea frazei cu prima literă majusculă (Sentence case)
- scrierea textului doar cu minuscule (lowercase)
- scrierea textului doar cu majuscule (UPPERCASE)
- scrierea primei litere a fiecărui cuvânt cu majusculă, restul cu litere mici (Title Case)
- inversare – majusculele se transformă în minuscule şi invers (tOGGLE cASE)

Margini (Margins) în documente Office Word 2003

de
Publicat la: 19 July 2011
Categorii: Lucrarea 2, Office
Taguri:, ,
Comentarii: Fara comentarii

Meniu:    File -> Page Setup… | Margins |

Marginile delimitează zona imprimabilă (conţinutul propriu-zis al documentului) şi reprezintă spaţiile necompletate de la cele 4 extremităţi ale paginilor. Anumite elemente (antete, subsoluri, numere de pagină) se pot introduce în aceste zone destinate limitării informaţiei din pagină. Principalele opţiuni referitoare la margini sunt:

- indicarea distanţelor de la text la extremităţile paginii pe cele 4 laturi – sus (Top), stânga (Left), jos (Bottom), dreapta (Right)
- spaţiul suplimentar (Gutter) lăsat la îndoire (pentru îndosarierea foilor) sau la legare (pentru cărţi, reviste, broşuri, documente ce au pagini alăturate)

Dimensiunile hârtiei (Paper) într-un document Office Word 2003

de
Publicat la: 19 July 2011
Categorii: Lucrarea 2, Office
Taguri:, ,
Comentarii: Fara comentarii

Meniu:    File -> Page Setup… | Paper |

Există dimensiuni predefinite pentru hârtia pe care se va tipări documentul (Letter, Legal, Executive, Envelope, A4, A5 etc.) sau se pot indica de către utilizator, prin specificarea dimensiunilor pentru lăţime – width şi înălţime – height, exprimate în cm sau inch.

Tip Lăţime Înălţime
cm inch cm inch
A4 21 8,27″ 29,7 cm 11,69″
Letter 21,59 8,5″ 27,94 cm 11″

Pentru o tipărire corectă trebuie ca dimensiunea paginii (definită în Word), dimensiunea paginii (definită în proprietăţile imprimantei configurate în sistemul de operare) şi dimensiunea efectivă a hârtiei pe care se tipăreşte, să fie identice.

pagina 1 din 4


Utilizator: , data curenta: 20 June 2024