Cel.ro

Tipărirea unui document (Print) în Office Word 2003

by
Published on: 21 July 2011
Categories: Lucrarea 1, Office
Comments: No Comments

Meniu: File->Print
Buton:  Print (bara de butoane Standard)
Combinaţie de taste: Ctrl+P

Tipărirea unui document se poate face:
- direct, la imprimanta implicit definită în sistem (butonul Print de pe bara de butoane Standard)
- cu diverse opţiuni, disponibile în fereastra de dialog Print

Principalele opţiuni din fereastra de dialog Print permit:

- alegerea destinaţiei la care se va tipări documentul:

 • o imprimantă locală (conectată la sistem);
 • o imprimantă de reţea;
 • un driver de imprimantă virtuală;
 • un fişier (Printer File, fişier cu extensia .prn).

- alegerea paginilor care vor fi tipărite:

 • toate paginile;
 • pagina curentă;
 • un anumit interval de pagini;
 • doar informaţia selectată;
 • toate paginile din cadrul selecţiei sau doar paginile pare/impare.

- numărul de copii;
- modul de aşezare a foilor tipărite (una după alta sau un set după altul);
- informaţia care să fie tipărită (implicit este Document, dar se pot tipări proprietăţile documentului, comentariile, stilurile sau intrările din lista AutoText);
- butonul Options permite stabilirea altor opţiuni la tipărire (disponibile în meniul Tools->Options->Print):

 • pentru creşterea vitezei de tipărire, se tipăreşte documentul cu formatarea minimală (draft output)
 • actualizarea variabilelor câmp (fields) şi a legăturilor (links);
 • redimensionarea automată a documentelor cu alt format al hârtiei, fără a afecta formatul documentului (A4/Letter resizing);
 • tipărirea în fundal, astfel încât editarea documentului să nu fie întreruptă (background printing);
 • tipărirea în ordine inversă (începând cu ultima pagină).
No Comments - Leave a comment

Leave a commentUtilizator: , data curenta: 15 July 2024