Cel.ro

Rezultate cautare Categorie: Lucrarea 6

Office Word 2003 Lucrarea 6

de gmp
Publicat la: 11 June 2011
Categorii: Lucrarea 6, Office
Comentarii: Fara comentarii

Obiective:

1. Inserarea obiectelor tip Equation (expresii matematice) în documente Office Word 2003 cu programul Microsoft Equation.
2. Inserarea obiectelor grafice tip Organigramă (Organization Chart) şi Nomogramă (Diagram) în documente Office Word 2003.

TEME

6.1. Modificaţi orientarea paginii în tip Vedere (Landscape).

6.2. Introduceţi următoarele expresii matematice:

Office Word 2003 - Aplicatia 6-2

Office Word 2003 - Aplicatia 6-2

6.3. Inseraţi următoarea organigramă. Aplicaţi pe fundal un efect de umplere cu modelul (pattern) “Cărămidă orizontală” (Horizontal Brick).

Office Word 2003 - Aplicatia 6-3

Office Word 2003 - Aplicatia 6-3

6.4. Inseraţi următoarea nomogramă. Aplicaţi pe fundal un efect de umplere cu textura (texture) “Pânză” (Canvas) şi modificaţi transparenţa acesteia la 40%.

Office Word 2003 - Aplicatia 6-4

Office Word 2003 - Aplicatia 6-4

ÎNTREBĂRI:
- Se poate plasa un obiect Equation în Header/Footer?
- Se poate roti cu un unghi arbitrar un obiect de tip Organigramă sau Nomogramă?
- Ce mod de vizualizare este indicat să se aleagă pentru a vizualiza un document cu organigrame?
- Se poate adăuga o culoare de umplere unui obiect Equation?
- Două obiecte Equation pot fi grupate?

Expresii matematice (Equation) în Office Word 2003

de gmp
Publicat la: 11 June 2011
Categorii: Lucrarea 6, Office
Comentarii: Fara comentarii

Meniu:    Insert  -> Object -> Microsoft Equation 3.0

Microsoft Equation este o variantă restrânsă a programului MathType (Design Science Inc.) adaptată aplicaţiilor Office pentru introducerea şi editarea expresiilor matematice. Fereastra aplicaţiei cuprinde:

- meniuri utile formatării informaţiei introduse;
- bara de butoane permite inserarea unor:

  • simboluri matematice (o mare parte indisponibile în fontul standard Symbols)
  • şabloane şi cadre de lucru grupate tematic, care conţin simboluri precum fracţii, radicali, sume, produse, integrale, matrice, reuniuni şi intersecţii, exponenţi şi indici, diverse tipuri de paranteze. Şabloanele se pot combina între ele, putându-se astfel obţine expresii complexe.

- zona de lucru conţine obiectul ce se editează, încadrat într-un chenar care permite redimensionarea obiectului.

Organigrame (Organization Chart) în Office Word 2003

de gmp
Publicat la: 11 June 2011
Categorii: Lucrarea 6, Office
Comentarii: Fara comentarii

Meniu:    Insert  -> Picture -> Organization Chart

Organigrama (sau diagrama organizaţională) este folosită pentru ilustrarea unor structuri ierarhice (de exemplu, organizarea departamentelor în cadrul unei companii). Organigrama este compusă din forme automate  (dreptunghiuri cu text ataşat) legate între ele prin conectori.

Formele între care se stabilesc diverse relaţii (de colaborare sau subordonare) sunt:
- Superior – este forma situată deasupra tuturor; poate fi conectată la orice altă formă:

  • Subordonat sau Colaborator al unui subordonat
  • Asistent

- Asistent (Assistant) – este plasată dedesubtul formei căreia se subordonează printr-un conector cotit; orice altă formă subordonată formei superioare se află pe un nivel mai jos;
- Colaborator (Coworker) – formă situată pe acelaşi nivel cu altă formă, subordonate aceleiaşi forme superioare. Subordonat1 şi Subordonat2 sunt Colaboratori;
- Subordonat (Subordinate) – formă plasată pe nivelul de jos, conectată la o formă superioară.

Nomograme (Diagram) în Office Word 2003

de gmp
Publicat la: 11 June 2011
Categorii: Lucrarea 6, Office
Comentarii: Fara comentarii

Meniu:    Insert  -> Diagram

Nomogramele sunt reprezentări grafice ale relaţiilor de dependenţă între diverse entităţi. Prin adăugarea de forme şi culori, ele uşurează prezentarea diverselor planuri sau concepte, fiind şi o metodă de îmbunătăţire a aspectului unui document.

Se poate alege fie introducerea unei diagrame organizaţionale (organigrame), fie a unuia din următoarele tipuri de diagrame:
- ciclică: pentru a arăta un proces ce are un ciclu continuu
- radială: utilizată pentru a arăta relaţiile elementelor către un element nucleu
- piramidă: utilizată pentru a arăta relaţiile fundamentale
- Venn: utilizată pentru a arăta zone de suprapunere dintre şi în elemente
- ţintă: utilizată pentru a indica paşii către o ţintă

Modelul implicit pentru tipul de diagramă ales poate fi modificat prin:
- adăugarea sau ştergerea formelor componente
- schimbarea aşezării formelor
- proprietăţile şi textul ataşat formelor

pagina 1 din 1


Utilizator: , data curenta: 21 April 2024