Cel.ro

Referinţă încrucişată (Cross-reference) în Microsoft Word 2003

by gmp
Published on: 5 July 2011
Categories: Lucrarea 7, Office
Comments: No Comments

Meniu: Insert -> Reference -> Cross-reference…

Comanda permite introducerea unor legături spre legendele (etichetele) de tipul Equation, Figure, Table definite prin comanda Caption sau spre alte elemente: un paragraf, un titlu (Heading), o notă de subsol (Footnote) sau de final (Endnote), un marcaj (Bookmark). Referinţele încrucişate sunt câmpuri (Field) de tip {REF} care pot face sau nu saltul spre destinaţie atunci când se dă Ctrl+click pe ele.


Exemplu: introducerea şi actualizarea automată a referinţelor (Cross-reference)

Fie textul:

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text

Vom introduce referinţe către o listă de paragrafe numerotate automat (Bullets and Numbering) aflate la sfârşitul documentului (de exemplu poate fi o listă de lucrări citate ca bibliografie). Referinţele vor fi sub formă de link-uri care vor permite saltul către paragraful apelat atunci când se dă Ctrl+clic pe ele.

text [1] text [2] text [3] text [4] text text text text text text text text text text text text text text text text
….
1. Paragraf 1
2. Paragraf 2
3. Paragraf 3
4. Paragraf 4

Mod de lucru:

1. Se selectează “1″ dintre parantezele drepte [ ] . Din meniul Insert -> Reference -> Cross-reference se alege Reference type: Numbered item şi Insert reference to: Paragraf number. Se bifează Insert as hyperlink. Se selectează Paragraf 1 ca destinaţie a hyperlink-ului.
2. Se repetă pasul 1 şi pentru cifrele “2″, “3″ şi “4″ dintre parantezele drepte.

Se obţin astfel 4 referinţe către cele 4 elemente ale listei numerotate.

Dacă se elimină unul din elementele listei numerotate automat (de exemplu “Paragraf 2″), atunci lista devine:

1. Paragraf 1
2. Paragraf 3
3. Paragraf 4

Pentru a actualiza automat referinţele din text se selectează tot documentul (Ctrl+A) şi se apasă F9 (Update Field). Textul din document va fi:

text [1] text [Error! Reference source not found.] text [2] text [3] text text text text text text text text text text text text text text text text

Se observă actualizarea automată a referinţelor iniţiale [3] şi [4] (acum devenite [2] şi [3]) şi apariţia erorii pentru vechea referinţă [2] care a fost eliminată (textul Error! Reference source not found.).

No Comments - Leave a comment

Leave a commentUtilizator: , data curenta: 21 April 2024