Cel.ro

Rezultate cautare Categorie: Lucrarea 12

Office Word 2003 Lucrarea 12

de
Publicat la: 23 July 2011
Categorii: Lucrarea 12, Office
Comentarii: Fara comentarii

Obiective:

Macrocomenzi (Macros)

1. Macrocomenzi înregistrate (Record New Macro).
2. Programare în VBA folosind Microsoft Visual Basic Editor.

TEMA

12.1. Creaţi un document nou. Folosind metoda înregistrării macrocomenzilor, creaţi o macrocomandă (denumită usr_fontdim) pe care o veţi salva în documentul curent. Macrocomanda va automatiza următoarele acţiuni:

- aplicarea pentru întregul text din document a proprietăţilor: font Tahoma, dimensiune 10 pt.

12.2. Vizualizaţi lista macrocomenzilor disponibile în document şi identificaţi macrocomanda cu numele usr_fontdim inserată la punctul anterior.

12.3. Vizualizaţi codul macrocomenzii usr_fontdim. Acesta ar trebui să fie de forma:

Sub usr_fontdim()
'
' usr_fontdim Macro
'
Selection.WholeStory
Selection.Font.Name = "Tahoma"
Selection.Font.Size = 10
End Sub

12.4. Deschideţi fişierul sursa.doc şi rulaţi (executaţi) macrocomanda usr_fontdim pe textul existent. Observaţii.

12.5. Creaţi succesiv câte o macrocomandă pe care o veţi salva în fişierul şablon general (Normal.dot), pentru următoarele acţiuni:

Nume macrocomandă Acţiune
usr_stilcul aplicarea pentru întregul text din document a proprietăţilor:

- stil îngroşat (Bold);

- culoare roşu (Red).

usr_centru aliniere la centru pentru întregul text din document
usr_2col formatarea întregului text din document pe 2 coloane (Columns)
usr_maj transformarea întregului text din document în majuscule

Odată creată o macrocomandă, executaţi-o şi observaţi funcţionarea. Vizualizaţi codul în limbaj VBA asociat fiecărei macrocomenzi.

Macrocomenzi (Macros) în Office Word 2003

de
Publicat la: 23 July 2011
Categorii: Lucrarea 12, Office
Comentarii: Fara comentarii

Pentru a automatiza o activitate repetitivă se folosesc macrocomenzile (Macros). O macrocomandă reprezintă o serie de instrucţiuni care acţionează împreună ca o singură comandă, pentru a îndeplini automat o anumită activitate.

Printre utilizările tipice se pot enumera:

 • operaţiuni de rutină în editarea şi formatarea textului;
 • combinarea mai multor acţiuni într-o singură comandă (de exemplu aplicarea rapidă a aceloraşi proprietăţi coloanelor din mai multe documente);
 • opţiuni în cadrul formularelor de dialog;
 • automatizarea unei serii complexe de acţiuni.

O macrocomandă poate fi asociată cu un buton (plasat pe bara de butoane), un meniu sau o combinaţie de taste, pentru a creşte viteza de acces la activităţile des efectuate. Macrocomenzile se stochează de obicei în fişierul şablon Normal.dot (astfel încât să fie disponibile pentru toate documentele bazate pe acest şablon), dar se pot salva şi doar în documentul în care sunt folosite.

Operaţiile cu macrocomenzi sunt:

Odată creată, o macrocomandă apare în lista de macrocomenzi de unde poate fi executată, editată sau copiată între documente.

Înregistrarea macrocomenzilor (Record New Macro) în Office Word 2003

de
Publicat la: 23 July 2011
Categorii: Lucrarea 12, Office
Comentarii: Fara comentarii

Meniu: Tools -> Macro -> Record New Macro

Toate acţiunile (taste apăsate, selecţii, clicuri de mouse, alte operaţii) sunt înregistrate şi transformate în cod VBA (Visual Basic for Applications). VBA este o versiune a limbajului Microsoft Visual Basic utilizată pentru programarea aplicaţiilor Windows. VBA este disponibil şi în celelalte aplicaţii ale pachetului Office.

După introducerea numelui macrocomenzii şi documentului în care va fi salvată începe efectiv înregistrarea acţiunilor. Înregistrarea se poate opri temporar (Pause Recording) sau definitiv (Stop Recording). După încheierea înregistrării, macrocomanda devine disponibilă în lista de macrocomenzi.

Înregistrarea macrocomenzilor este o metodă de iniţiere în programarea VBA. După înregistrarea evenimentelor, codul VBA stocat în macrocomandă se poate vizualiza şi edita.

Inserarea macrocomenzilor (Create) cu Visual Basic Editor în Office Word 2003

de
Publicat la: 23 July 2011
Categorii: Lucrarea 12, Office
Comentarii: Fara comentarii

Meniu:
Tools -> Macro -> Macros
Tools -> Macro -> Visual Basic Editor

Combinaţie de taste:
Alt+F8
Alt+F11

Crearea, editarea, executarea şi depanarea codului VBA (Visual Basic for Applications) în aplicaţiile Microsoft Office se fac cu programul Microsoft Visual Basic Editor.

Deşi nu se restrâng ca domeniu de utilizare la aplicaţiile Office (Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook), proiectele VBA pot fi executate doar din cadrul unor astfel de aplicaţii, ceea ce poate constitui un dezavantaj. Numeroasele componente disponibile permit însă crearea unor aplicaţii complexe, mediul de dezvoltare fiind asemănător pachetului Microsoft Visual Studio (Visual Basic, Visual C).

Interfaţa editorului este complexă, pe lângă componentele grafice uzuale (meniuri, bare de butoane) existând câteva ferestre asociate unor activităţi specifice:

 • View Code (vizualizare şi editare cod; tasta F7)
 • View Object (vizualizare obiect; combinaţia de taste Shift+F7)
 • Object Browser (tasta F2)
 • Immediate Window (executarea imediată a unei linii de cod; combinaţia de taste Ctrl+G)
 • Locals Window (vizualizarea variabilelor locale şi a valorilor acestora)
 • Watch Window (afişează valorile unor expresii specificate, fiind utilă în depanarea programelor)
 • Project Explorer (combinaţia de taste Ctrl+R)
 • Properties Window (vizualizarea proprietăţilor unui obiect; tasta F4)

Un proiect (Project) poate conţine:

 • proceduri: acestea pot fi generale (neasociate vreunui obiect sau eveniment) sau de eveniment (se execută automat când are loc un anumit eveniment);
 • formulare: permit crearea unor formulare complexe cu casete, butoane şi alte elemente cărora li se pot asocia diverse acţiuni la diverse evenimente;
 • module;
 • clase.

Executarea macrocomenzilor (Run) în Office Word 2003

de
Publicat la: 23 July 2011
Categorii: Lucrarea 12, Office
Comentarii: Fara comentarii

Meniu: Tools -> Macro -> Macros

Combinaţie de taste: Alt+F8

Odată creată, o macrocomandă apare în lista de macrocomenzi, de unde poate fi executată. Un alt mod de executare a unei macrocomenzi este din editorul Visual Basic Editor, dacă se poziţionează cursorul în interiorul codului său (delimitat de Sub … End Sub) şi se apasă butonul Run Sub/UserForm (sau tasta F5) pentru rulare cod.

Editarea macrocomenzilor (Edit) cu Visual Basic Editor în Office Word 2003

de
Publicat la: 23 July 2011
Categorii: Lucrarea 12, Office
Comentarii: Fara comentarii

Meniu:
Tools -> Macro -> Macros
Tools -> Macro -> Visual Basic Editor

Combinaţie de taste:
Alt+F8
Alt+F11

Din lista de macrocomenzi se poate selecta o macrocomandă pentru a fi editată (cu programul Microsoft Visual Basic Editor).

Organizarea macrocomenzilor (Organizer) în Office Word 2003

de
Publicat la: 23 July 2011
Categorii: Lucrarea 12, Office
Comentarii: Fara comentarii

Meniu: Tools -> Macro -> Macros

Combinaţie de taste: Alt+F8

Butonul Organizer deschide o fereastră comună din care se pot gestiona atât elementele care ţin de macrocomenzi, cât şi stilurile (Styles), auto-textul (AutoText) şi barele de butoane (Toolbars). Vezi şi Organizarea stilurilor (Styles).

pagina 1 din 1


Utilizator: , data curenta: 15 July 2024