Cel.ro

Tabel de referinţe citate (Table of Authorities) în Microsoft Word 2003

by gmp
Published on: 5 July 2011
Categories: Lucrarea 7, Office
Comments: No Comments

Meniu: Insert -> Reference -> Index and Tables… | Table of Authorities |

Tabelul de referinţe citate (Table of Authorities) este o listă formată din referințele existente într-un document oficial (de exemplu Cazuri, Statute, Reguli) şi numerelor paginilor din document în care apar aceste referințe. Pentru generarea corectă a Tabelului de referinţe citate este necesar să se respecte următorii paşi:

  1. marcarea unui termen;
  2. definirea intrării în Tabel;
  3. repetarea paşilor 1-2 pentru fiecare intrare din Tabel.

După ce se face o selecţie (un cuvânt, un paragraf sau un text extins), aceasta se defineşte ca intrare în Tabel:

  • din fereastra Mark Citation (obţinută la apăsarea butonului Mark Citation);
  • prin apăsarea Alt+Shift+I.

Se introduce astfel un câmp (Field) de tip TA (Table of Authorities Entry). O intrare în Tabelul referinţelor citate se poate afla în una din categoriile: Cases (Cazuri), Statutes (Statute), Rules (Norme), Treatises (Tratate), Regulations (Regulamente), Constitutional Provisions (Prevederi constituţionale) sau alte categorii create de utilizator.

Paşii se repetă pentru fiecare intrare pe care dorim s-o evidenţiem. Tabelul de referinţe citate este un câmp (Field) de tip TOA (Table of Authorities).

No Comments - Leave a comment

Leave a commentUtilizator: , data curenta: 22 April 2024