Cel.ro

Rezultate cautare Categorie: Lucrarea 5

Office Word 2003 Lucrarea 5

de gmp
Publicat la: 11 June 2011
Categorii: Lucrarea 5, Office
Comentarii: Fara comentarii

Obiective:

Obiecte tip grafic (Chart) în documente Office Word 2003

  • Pregătirea setului de date
  • Crearea şi prelucrarea graficelor pentru seturi de date cu programul Microsoft Graph

TEMA

5.1. Creaţi într-un document Word următorul tabel. Pentru setări regionale – România folosiţi formatul de date din primul tabel (zz.ll.aa şi “,” ca separator zecimal). Pentru setări regionale – English, tabelul 2  (format mm/dd/yy şi “.” ca separator zecimal).

VALUTA

DATA

EUR USD
03.01.2011 4,2698 3,2056
04.01.2011 4,2677 3,1870
05.01.2011 4,2705 3,2265
06.01.2011 4,2621 3,2548
07.01.2011 4,2580 3,2779
10.01.2011 4,2643 3,3053
11.01.2011 4,2581 3,2934
12.01.2011 4,2523 3,2744
13.01.2011 4,2564 3,2350
14.01.2011 4,2669 3,1906
17.01.2011 4,2578 3,2032
18.01.2011 4,2553 3,1777
19.01.2011 4,2626 3,1656
20.01.2011 4,2671 3,1623
21.01.2011 4,2651 3,1514
24.01.2011 4,2684 3,1437
25.01.2011 4,2621 3,1359
26.01.2011 4,2619 3,1116
27.01.2011 4,2675 3,1079
28.01.2011 4,2571 3,1008
31.01.2011 4,2549 3,1182
01.02.2011 4,2577 3,0994
02.02.2011 4,2564 3,0755
03.02.2011 4,2609 3,0921
04.02.2011 4,2632 3,1285
07.02.2011 4,2485 3,1300
08.02.2011 4,2536 3,1130
09.02.2011 4,2568 3,1230
10.02.2011 4,2600 3,1223
11.02.2011 4,2649 3,1572
14.02.2011 4,2490 3,1566
15.02.2011 4,2496 3,1427
16.02.2011 4,2584 3,1476
17.02.2011 4,2509 3,1322
18.02.2011 4,2493 3,1336

VALUTA

DATA

EUR USD
01/03/2011 4.2698 3.2056
01/04/2011 4.2677 3.1870
01/05/2011 4.2705 3.2265
01/06/2011 4.2621 3.2548
01/07/2011 4.2580 3.2779
01/10/2011 4.2643 3.3053
01/11/2011 4.2581 3.2934
01/12/2011 4.2523 3.2744
01/13/2011 4.2564 3.2350
01/14/2011 4.2669 3.1906
01/17/2011 4.2578 3.2032
01/18/2011 4.2553 3.1777
01/19/2011 4.2626 3.1656
01/20/2011 4.2671 3.1623
01/21/2011 4.2651 3.1514
01/24/2011 4.2684 3.1437
01/25/2011 4.2621 3.1359
01/26/2011 4.2619 3.1116
01/27/2011 4.2675 3.1079
01/28/2011 4.2571 3.1008
01/31/2011 4.2549 3.1182
02/01/2011 4.2577 3.0994
02/02/2011 4.2564 3.0755
02/03/2011 4.2609 3.0921
02/04/2011 4.2632 3.1285
02/07/2011 4.2485 3.1300
02/08/2011 4.2536 3.1130
02/09/2011 4.2568 3.1230
02/10/2011 4.2600 3.1223
02/11/2011 4.2649 3.1572
02/14/2011 4.2490 3.1566
02/15/2011 4.2496 3.1427
02/16/2011 4.2584 3.1476
02/17/2011 4.2509 3.1322
02/18/2011 4.2493 3.1336

- Trasaţi chenarul pe diagonală pentru prima celulă
- Schimbaţi direcţia textului pentru monedele EUR, respectiv USD şi aliniaţi textul pe centrul şi mijlocul celulei (orizontal şi vertical).

5.2. Reprezentaţi grafic datele introduse într-un obiect Chart, conform modelului de mai jos.

Office Word 2003 - Aplicatia 5-1

Office Word 2003 - Aplicatia 5-1

- Alegeţi tipul “Coloane”
- Ataşaţi titluri pentru grafic (“Evoluţia cursului leului“) şi axe (“Data” şi “Lei”)
- Afişaţi legenda graficului care să conţină simbolurile şi $
- Afişaţi valorile în Lei cu 2 zecimale, iar pe axa orizontală Data la 7 zile, textul fiind la un unghi de 30° faţă de orizontală
- Stabiliţi culorile (ca în model):

  • albastru (Blue) pentru valorile EUR;
  • verde (Green) pentru valorile USD;
  • galben deschis (Light Yellow) pentru fundalul reprezentării grafice (Plot Area);
  • verde deschis (Light Green) pentru fundalul zonei grafice (Chart Area).

- Stabiliţi o înălţime de 8 cm pentru obiect;
- Duplicaţi obiectul Chart şi afişaţi în primul grafic doar moneda EUR, iar în al doilea, doar moneda USD;
- Stabiliţi limitele axei verticale:

  • între 4,2 şi 4,3 pentru moneda EUR;
  • între 2,9 şi 3,4 pentru moneda USD.

5.2. Adăugaţi la finalul tabelului din document următoarele 2 linii. Se actualizează automat reprezentarea grafică?

VALUTA

DATA

EUR USD
21.02.2011 4,2412 3,0985
22.02.2011 4,2350 3,1067


5.3.
Introduceţi 3 linii noi la sfârşitul tabelului modificat la punctul 5.2. şi calculaţi (vedeţi modelul de mai jos):

- minimul şi maximul valutelor EUR, respectiv USD;
- valoarea medie a celor 2 monede, cu 4 zecimale, în luna ianuarie 2011.

VALUTA

DATA

EUR USD
22.02.2011 4,2350 3,1067
Minim: ??? ???
Maxim: ??? ???
Medie ianuarie ??? ???

ÎNTREBĂRI

- Pentru valori numerice subunitare foarte mici (cu 10-15 zecimale), ce format de număr este indicat să se aleagă pentru axele graficului?
- Se poate “ascunde” pe grafic (să nu mai fie vizibilă) o anumită valoare din setul de date reprezentate? Dar o serie întreagă?
- După definirea formei unui grafic, aceasta mai poate fi modificată?
- Unde poate fi plasată legenda unui grafic?
- Se poate modifica luminozitatea/contrastul unui obiect Chart?

Obiecte tip grafic (Chart) în documente Office Word 2003

de gmp
Publicat la: 11 June 2011
Categorii: Lucrarea 5, Office
Taguri:, ,
Comentarii: Fara comentarii

Meniu:
Insert -> Picture -> Chart
Insert -> Object -> Microsoft Graph Chart

Reprezentările grafice sunt o metodă de prezentare vizuală a unor date numerice, utile atât pentru uşurarea explicării unor evenimente (date statistice, evoluţii ale preţurilor, ale vânzărilor, etc), cât şi pentru îmbunătăţirea aspectului documentului.

Pentru a introduce o reprezentare grafică a unor seturi de date se poate folosi programul Microsoft Graph inclus în pachetul Office. Graficele se creează pe baza unui tabel ce poate conţine text, însă neapărat şi valori numerice (care vor fi efectiv reprezentate).

Printre proprietăţile unui obiect Microsoft Graph Chart care se pot modifica se numără:
- culoarea de umplere şi transparenţa
- linia de chenar
- dimensiunile obiectului
- modul de aşezare a obiectului faţă de textul din document
- decuparea din imagine (Crop)
- gama de culori, luminozitatea şi contrastul

Aplicaţia Microsoft Graph

Aplicaţia cuprinde:
- meniuri cu comenzi ce facilitează accesul rapid la diverse opţiuni şi proprietăţi ale reprezentării grafice;
- bare de butoane cu cele mai folosite acţiuni în prelucrarea datelor numerice şi particularizarea graficului;
- zona de lucru în care se întâlnesc fereastra cu date (Datasheet) şi zona cu reprezentarea grafică a datelor (Chart Area).

Fereastra cu date (Datasheet)

Conţine valorile datelor (de tip numeric sau text) sub formă de foaie de calcul tabelar (se activează din meniul View->Datasheet). Prima linie şi prima coloană din foaia de calcul sunt rezervate informaţiilor ce descriu conţinutul şi vor apărea în legenda reprezentării grafice.

Se pot folosi datele existente în documentul curent, alt document Word (prin preluare Copy+Paste) sau prin import din alte formate de fişiere: Excel (.xls, .xlt), Lotus (.wk*) sau text (.txt, .csv).

Seriile de date (Data Series) reprezintă un set de date numerice grupate pe o singură linie/coloană dintr-o foaie de calcul. Declararea seriilor de date se face din meniul Data -> Series in Rows sau Series in Columns. Capetele liniilor/coloanelor afişează atât forma reprezentării grafice, cât şi culoarea folosită pentru reprezentarea seriilor.

Fereastra Datasheet  permite:
- inserarea / ştergerea de celule, linii sau coloane;
- modificarea valorilor numerice din celule sau a capetelor de tabel (se observă actualizarea automată a reprezentării grafice în cazul unor modificări);
- includerea sau excluderea unor linii/coloane din reprezentarea grafică (meniul Data->Include Row/Col, Exclude Row/Col sau dublu click pe capătul de linie/coloană);
- schimbarea formatului textului – font, dimensiuni, stiluri, culori, sublinieri, efecte;
- schimbarea formatului numerelor:

Format Descriere
General fără o formatare impusă,  Word detectează automat tipul de dată (numeric sau  caracter)
Number se poate alege numărul de zecimale cu care să fie afişat un număr şi dacă foloseşte separatorul de delimitare a miilor
Currency se aleg moneda şi numărul de zecimale cu care să fie afişat conţinutul celulei
Accounting similar cu Currency, aliniază simbolul monedei şi punctele zecimale
Date formatul “dată” permite afişarea sub diverse forme, gen: zz-ll-aa, zz.ll.aa, ll-aa etc. unde z – ziua, l – luna, a – anul
Time exprimă numerele sub forma hh:mm, hh:mm AM, hh:mm:ss, zz.ll.aa hh.mm etc., unde h – ora, m – minutul, s – secunda
Percentage înmulţeşte valoarea cu 100 şi o afişează urmată de simbolul %. Se poate stabili numărul de zecimale
Fraction diferite rapoarte. Exemplu: 0,5 va fi afişat ca: 1/2 dacă alegem As halves (1/2) – Jumătate, 2/4 dacă alegem As quarters (2/4) – Pătrime, 4/8 dacă alegem As eighths  (1/8) – Optime etc.
Scientific exprimat sub formă de mantisă şi exponent. Se poate alege numărul de zecimale. Exemplu: 0,5 va fi afişat (dacă alegem cu 2 zecimale) 5,00E-01 sau 5,000E-01 (pentru 3 zecimale)
Text informaţia este tratată ca text, chiar dacă este număr, şi afişată exact cum a fost introdusă
Special format folosit în special pentru baze de date, poate conţine codul poştal al unui oraş, un număr de telefon sau numărul de asigurare
Custom se poate crea un mod personalizat de prezentare a datelor, în cazul în care nici unul din formatele prezentate nu satisface cerinţele utilizatorului. Formatul general este:

Zona cu reprezentarea grafică a datelor (Chart Area)

Conţine reprezentarea grafică a datelor din fereastra de date (Datasheet). În funcţie de elementul selectat (fundal, legendă, grafic, axe etc.), din meniul contextual se pot modifica diverse proprietăţi:

- tipul graficului (coloane, bare orizontale, linie continuă, suprafeţe, prin puncte, forme 3D – cilindru, con, piramidă) – Chart type;
- forme, culori şi alte opţiuni pentru seriile de date reprezentate – Format Data Series;
- proprietăţile fontului, aliniere (orice unghi), chenarul şi culoarea de umplere – Format…;
- proprietăţile axelor (tip linie, scală, font, formatul numerelor şi alinierea) – Format Axis;
- vederea 3D a graficului, cu posibilitatea de rotire (dacă tipul de grafic suportă) – 3-D View;
- titlul graficului, descrierea şi modul de reprezentare a axelor, liniile de grilă din fundal, poziţia legendei etc. – Chart options.

pagina 1 din 1


Utilizator: , data curenta: 21 April 2024