Cel.ro

Rezultate cautare Categorie: Lucrarea 4

Office Word 2003 Lucrarea 4

de
Publicat la: 10 June 2011
Categorii: Lucrarea 4, Office
Comentarii: Fara comentarii

Obiective:

1. Introducerea şi formatarea tabelelor în Office Word 2003:

2. Sortarea datelor (Sort) în tabele Office Word 2003.
3. Formule matematice (Formula) în tabele Office Word 2003.

TEME

4.1. Convertiţi următorul text într-un tabel cu coloanele Nume, Prenume şi Grupa (similar cu modelul de la punctul 4.2):

Nume,Prenume,Grupa
Popescu,Alina,413
Popovici,Mihai,414
Popa,Gabriela,411
Popescu,Ioana,412
Popescu,George,414
Pop,Victor,411
Popa,Gabriela,413
Popa,Mihai,412
Pop,Elena,414

4.2. Formataţi tabelul astfel:

- Font: Arial, dimensiune 9 pt.
- Înălţimea primului rând: 30 pt; lăţimea coloanelor: 3 cm
- Conţinutul coloanei Grupa va fi aliniat la centru
- Textele din antetul tabelului (capetele coloanelor – Nume, Prenume, Grupa) vor fi îngroşate şi aliniate pe mijlocul celulei, atât pe orizontală, cât şi pe verticală
- Aliniaţi pe centrul paginii tabelul realizat

Nume Prenume Grupa
Popescu Alina 413
Popovici Mihai 414
Popa Gabriela 411
Popescu Ioana 412
Popescu George 414
Pop Victor 411
Popa Gabriela 413
Popa Mihai 412
Pop Elena 414

4.3. Introduceţi o coloană nouă denumită Vârsta între coloanele Prenume şi Grupa şi completaţi-o cu  informaţiile de mai jos.

Vârsta
20
20
20
19
21
19
22
20
19

4.4. Inseraţi o nouă coloană la începutul tabelului (în stânga coloanei Nume) cu lăţimea de 0,5 inch. Prima celulă din noua coloană va conţine textul “Nr.”.

Găsiţi o metodă de a numerota automat următoarele celulele din prima coloană. Stabiliţi pentru aceste numere următoarele proprietăţi: font Courier, stil îngroşat (Bold), cifre subliniate cu culoarea roşu (Red).

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4.5. Pentru antetul tabelului (prima linie) aplicaţi conform modelului de mai jos:

- pentru text: culoarea obţinută din modelul RGB cu componentele: Roşu (Red)=30, Verde (Green)=90, Albastru (Blue)=40
- pentru chenarul celulelor: culoarea Bleumarin (Dark Blue), chenar exterior cu stilul linie dublă de lăţime ½ pt., chenar interior cu stilul linie continuă de lăţime 1½ pt.
- pentru fundalul celulelor: modelul (Pattern) cu stilul Orizontal Luminos (Lt Horizontal) de culoare Gri-25% (Gray-25%)

Nr. Nume Prenume Vârsta Grupa

4.6. Distribuiţi uniform coloanele tabelului (aceeaşi lăţime pentru toate coloanele).

Nr. Nume Prenume Vârsta Grupa

4.7. Introduceţi un nou rând deasupra înregistrării cu numărul 5 având următorul conţinut:

5 Popa Gabriel 23 412

Observaţi renumerotarea automată a celulelor de dedesubtul acestui nou rând introdus.

4.8. Sortaţi datele:

- în ordine alfabetică după Nume
- în ordine descrescătoare după Vârsta
- simultan, alfabetic după Nume şi Prenume (în caz de înregistrări identice, introduceţi un nou criteriu de sortare simultană, după Grupă).

4.9. Stabiliţi lăţimea coloanelor astfel încât să se potrivească automat la conţinut (Autofit to Contents).

Nr. Nume Prenume Vârsta Grupa

4.10. Introduceţi o nouă linie la sfârşitul tabelului şi calculaţi în celula din coloana corespunzătoare vârstelor media aritmetică a acestora, astfel încât valoarea calculată să se poată actualiza automat la modificarea datelor de intrare.

4.11 Ştergeţi la alegere un rând (o înregistrare) dintre cele 10 existente în tabel. Observaţi renumerotarea automată a rândurilor de dedesubt. Se modifică valoarea mediei aritmetice?

4.12. Eliminaţi chenarul vertical dintre coloanele Nume şi Prenume (cele două coloane să existe în continuare, dar chenarul dintre ele să nu mai fie vizibil):

4.13. Îmbinaţi (Merge) celulele care conţin Numele şi Prenumele, într-o singură celulă, pe fiecare linie (ca mai jos):

Iniţial După îmbinare
Nr. Nume Prenume Vârsta Grupa Nr. Nume şi prenume Vârsta Grupa
1 Pop Elena 19 414 1 Pop Elena 19 414
2 Pop Victor 19 411 2 Pop Victor 19 411

4.14. Scindaţi (Split) celulele din coloana Grupa corespunzătoare celor 9 înregistrări în 2 coloane (ca mai jos) şi completaţi litera seriei (la alegere).

Nr. Nume şi prenume Vârsta Grupa Seria
1 Pop Elena 19 414 X
2 Pop Victor 19 411 X

4.15. Scindaţi (Split) întregul tabel după a 5-a înregistrare.

Pentru primul tabel:
- Aliniaţi tabelul la stânga paginii

Pentru tabelul al doilea:
- Renumerotaţi automat rândurile începând de la 1, folosind cifre romane mari (I, II, …)
- Aliniaţi tabelul la dreapta paginii

ÎNTREBĂRI:

- Se pot îmbina un număr impar de celule? În ce condiţii?
- Cum s-ar putea repeta automat prima linie atunci când lungimea tabelului depăşeşte o pagină?
- Enumeraţi elementele dintr-un document Word care suportă aplicarea unui chenar (Border).
- Cum poate fi scris textul pe direcţia verticală într-o celulă? Dar pe un unghi oarecare?
- Se poate amplasa un tabel în antetul/subsolul (Header/Footer) unei pagini? Dar într-o casetă de text (Text Box)?

Inserare tabel în Office Word 2003. Operaţii într-un tabel.

de
Publicat la: 10 June 2011
Categorii: Lucrarea 4, Office
Comentarii: Fara comentarii

Meniu:    Table -> Insert Table…

Tabelele sunt obiecte ce îmbunătăţesc forma de prezentare a informaţiilor într-un document (text sau date numerice). Rolul lor este nu numai de a prezenta într-o formă succintă şi accesibilă datele numerice (centralizări, raportări, situaţii economice, financiare etc.), dar pot fi folosite şi pentru aranjarea în pagină a textului.

Un obiect de tip tabel (Table) este organizat sub forma unei matrici formată din linii (Rows) şi coloane (Columns). Intersecţia unei linii cu o coloană determină o celulă (Cell).

Crearea tabelului se face prin specificarea numărului de linii şi coloane. Odată creat, principalele operaţii posibile în tabel pot accesate din meniul Table sau din meniul contextual în funcţie de poziţia cursorului sau selecţia existentă (o singură celulă, un grup de celule, una sau mai multe linii sau coloane):

- inserare celulă (cu confirmare dacă dorim să deplasăm spre dreapta celulele de pe linia unde se inserează celula, să coborâm celulele aflate pe aceeaşi coloană, să inserăm o linie întreagă sau o coloană întreagă);

- ştergere celulă (cu confirmare dacă dorim să deplasăm la stânga celulele din dreapta, să ridicăm celulele aflate pe aceeaşi coloană, să ştergem întreaga linie sau întreaga coloană);- inserare / ştergere întreaga linie / coloană;

- îmbinare celule (Merge Cells) sau scindare celulă în mai multe linii / coloane (Split Cells);

- întreruperea tabelului (Split Table) pentru inserare de text sau alte informaţii.

Observaţii:

1. Inserarea unei linii la sfârşitul tabelului se poate face cu tasta Tab apăsată pe ultima linie a tabelului.

2. Tasta Delete (Del) şterge conţinutul celulelor şi nu elimină celulele din tabel (acest lucru se face cu comanda Table->Delete Cells).

3. Din meniul Table->Heading Rows Repeat se pot stabili rândurile (doar primul sau mai multe) de la începutul tabelului, care să se repete automat pe următoarele pagini atunci când lungimea tabelului depăşeşte o pagină.

Conversie text-tabel în Office Word 2003

de
Publicat la: 11 June 2011
Categorii: Lucrarea 4, Office
Comentarii: Fara comentarii

Meniu:    Table -> Convert -> Text to Table

Uneori este nevoie de scrierea unui bloc de text sub formă de tabel sau invers, transformarea unui tabel în bloc de text. Comanda Convert Text to Table / Table to Text foloseşte un caracter ales ca separator pentru a transforma o zonă de text în tabel sau invers, un tabel în bloc de text. Sfârşitul de paragraf, tabulatorul, virgulele sau orice alte caractere pot fi folosite ca separatori pentru conversie (Word va introduce automat textul dintre elementele separatoare în celule de tabel la conversia text->tabel).

Dimensiuni pentru celulă, linie, coloană, tabel în Office Word 2003

de
Publicat la: 11 June 2011
Categorii: Lucrarea 4, Office
Comentarii: Fara comentarii

Meniu:    Table -> Table Properties…

Stabilirea dimensiunilor pentru întregul tabel, lăţimea coloanelor, înălţimea liniilor sau pentru o singură celulă se fac din meniul Table->Table Properties sau din meniul contextual, unde se pot introduce individual valori exacte (exprimate în cm sau inch). Coloanele şi liniile se pot redimensiona “vizual” dacă se poziţionează indicatorul mouse-ului pe marginile orizontale sau verticale ale celulelor şi se “trage” în direcţiile dorite.

În lucrul cu lăţimea coloanelor sau înălţimea liniilor unui tabel un alt meniu util este Table->Autofit, care realizează:
- o lăţime / înălţime egală a coloanelor / liniilor (Distribute Columns Evenly / Distribute Rows Evenly)
- o lăţime a coloanelor adaptată conţinutului celulelor sau lăţimii paginii (AutoFit to Contents / AutoFit to Window)
- o lăţime fixă a coloanelor (Fixed Column Width)

Alinieri pentru celulă, linie, coloană, tabel în Office Word 2003

de
Publicat la: 11 June 2011
Categorii: Lucrarea 4, Office
Comentarii: Fara comentarii

Meniu:    Table -> Table Properties…
Buton:    Align (bara de butoane Tables ad Borders)

Alinierea tabelului permite stabilirea modului de amplasare a acestuia în pagină (aliniat la stânga, centru sau dreapta) şi modul de aranjare a textului din paragrafe (doar sus-jos sau text împrejurul tabelului).

Alinierea în celule: Toate setările referitoare la text (font, stil, dimensiune, subliniere, culori pentru text sau fundal, chenare etc.), paragrafe (spaţieri, alinieri şi indentări, liste marcate/numerotate) sau elemente suplimentare la nivel de text (simboluri, hyperlink-uri, bookmark-uri, câmpuri, note de subsol etc.) sunt valabile şi pentru textul din celulele unui tabel. Spre deosebire de textul dintr-un paragraf, într-o celulă avem următoarele facilităţi suplimentare:

- alinierea textului se poate face şi pe verticală (în partea de sus, mijloc sau jos a celulei);

Sus-stânga Sus-centru Sus-dreapta
Mijloc-stânga Mijloc-centru Mijloc-dreapta
Jos-stânga Jos-centru Jos-dreapta

Chenare şi culori de fundal pentru celule în Office Word 2003

de
Publicat la: 11 June 2011
Categorii: Lucrarea 4, Office
Comentarii: Fara comentarii

Meniu:
Format -> Borders and Shading…
Table-> Table AutoFormat

Buton: butoane corespunzătoare de pe bara Tables and Borders

Se pot modifica stilul, culoarea şi grosimea liniei de contur, culoarea şi stilul de umplere, precum şi laturile unde se doreşte aplicarea chenarului. Spre deosebire chenarul unui text sau paragraf, într-un tabel pot exista chenare şi pe diagonalele celulelor.

Meniul Table-> Table AutoFormat permite alegerea unor formatări predefinite ale tabelelor. Din categoriile de stiluri tip tabel (Style type: Table) existente se pot alege diverse formate ale chenarelor, culorilor de umplere, proprietăţilor textului, aliniere etc. De asemenea, se pot crea stiluri noi, bazate pe un stil tip tabel existent, care vor fi adăugate în şablonul implicit (Normal.dot).

Sortarea datelor într-un tabel Office Word 2003

de
Publicat la: 11 June 2011
Categorii: Lucrarea 4, Office
Comentarii: Fara comentarii

Meniu:    Table-> Sort…
Buton:    butoane corespunzătoare de pe bara Tables and Borders

Datele numerice sau text dintr-un tabel pot fi ordonate crescător/descrescător sau alfabetic. Sortarea rapidă aranjează datele după o singură coloană (un singur criteriu). Pentru o sortare complexă se folosesc maxim 3 criterii de sortare. În cazul în care primul criteriu nu este suficient (există mai multe înregistrări cu aceeaşi valoare) se ordonează datele după al doilea criteriu, respectiv al treilea.

Funcţii şi formule matematice în Office Word 2003

de
Publicat la: 11 June 2011
Categorii: Lucrarea 4, Office
Comentarii: Fara comentarii

Meniu:    Table-> Formula…

Deşi Word este un program complex pentru procesarea textului şi nu este dedicat efectuării de operaţii matematice, permite totuşi realizarea unor calcule de o complexitate nu foarte ridicată. Acestea se realizează prin inserarea în tabel a unor câmpuri (Fields) speciale de tip formulă matematică (Formula) care efectuează diverse operaţii între celule ce conţin date numerice.

O formulă se poate introduce oriunde în document, însă apelarea conţinutului unor celule se poate face doar dacă formula este inserată în tabelul respectiv.

Se poate formata aspectul rezultatului (Word pune la dispoziţie mai multe formate predefinite de afişare sau utilizatorul poate să particularizeze modul de apariţie a rezultatului).

Spre deosebire de Excel, Word nu face actualizarea automată a rezultatelor unei formule matematice. Actualizarea câmpului se face manual (din meniul contextual asociat câmpului se foloseşte comanda Update Field sau tasta F9) sau automat înainte de tipărire (dacă este bifată această opţiune).

Operatorii disponibili în Word sunt:

Operator Semnificaţie
+ Adunare
Scădere
* Înmulţire
/ Împărţire
% Procentaj
^ Puteri şi radicali
= Egal
< Mai mic
<= Mai mic sau egal
> Mai mare
>= Mai mare sau egal
<> Diferit de

Funcţiile recunoscute de Word sunt:

Funcţia Descriere
ABS (x) Valoarea pozitivă a unui număr sau formulă (modulul)
AND (x,y) ŞI Logic – Returnează valoarea 1 (True, Adevărat) dacă valorile logice ale lui x şi y sunt 1 şi valoarea 0 (False,Fals) in rest
AVERAGE ( ) Media unei liste de valori
COUNT ( ) Numărul de elemente dintr-o listă
DEFINED (x) Returnează valoarea 1 dacă expresia x este validă sau valoarea 0 dacă expresia nu poate fi evaluată
FALSE 0 (zero)
IF (x,y,z) Returnează y dacă expresia x este adevărată sau z dacă x este falsă
INT (x) Partea întreagă a valorii sau expresiei x
MIN ( ) Valoarea minimă dintr-o listă
MAX ( ) Valoarea maximă dintr-o listă
MOD (x,y) Restul împărţirii lui x la y (operaţia modulo)
NOT (x) Valoarea 0 dacă expresia x este adevărată sau valoarea 1 dacă expresia este falsă
OR (x,y) SAU Logic – Returnează valoarea 1 dacă una sau ambele expresii x şi y sunt adevărate sau valoarea 0 dacă ambele expresii sunt false
PRODUCT ( ) Rezultatul înmulţirii unor elemente din listă
ROUND (x,y) Valoarea lui x rotunjită la y zecimale
SIGN (x) Valoarea 1 dacă x este o valoare pozitivă sau -1 dacă x este negativ
SUM ( ) Suma unor valori sau formule
TRUE 1 (unu)

Apelarea conţinutului celulelor se face astfel: coloanele sunt identificate prin litere (A, B, C, ..), iar liniile prin numere (1, 2, 3,…). Valoarea dintr-o celulă va fi accesată folosind litera coloanei şi numărul liniei: A1, B3, C4 etc.

A B C
1 A1 B1 C1
2 A2 B2 C2
3 A3 B3 C3

Pentru a specifica un interval de celule ca parametru al unei funcţii se foloseşte operatorul două puncte “:”, iar dacă se doreşte apelarea mai multor celule se foloseşte operatorul virgulă “,”. Un câmp de tip formulă începe cu semnul =, după care urmează operanzi (constante, adrese de celule, funcţii) şi operatori.

Exemple:

Dacă în D1 inserăm câmpul =SUM(A1, B1, C1) vom obţine suma celor 3 celule (A1, B1 şi C1) – se putea scrie şi =SUM(A1:C1) sau =SUM(LEFT)

Dacă în A4 inserăm câmpul =MAX(A1:A3), va calcula maximul între celulele A1, A2 şi A3 – se putea scrie şi =MAX(ABOVE)

O formulă nu se poate insera ca text obişnuit, ci doar ca Field (câmp) fie din meniul Table->Formula, fie din Insert->Field (sau se apasă Ctrl+F9 şi se editează conţinutul formulei).

Direcţia textului într-un tabel în Office Word 2003

de
Publicat la: 20 July 2011
Categorii: Lucrarea 4, Office
Taguri:, ,
Comentarii: Fara comentarii

Meniu: Format->Text Direction

În celulele unui tabel, direcţia textului poate fi şi pe verticală.

Direcţia textului într-un tabel în Office Word 2003

Direcţia textului într-un tabel în Office Word 2003

Din acelaşi meniu se schimbă direcţia textului şi pentru o casetă de text (Text Box) sau cadru (Frame).

pagina 1 din 1


Utilizator: , data curenta: 20 June 2024