Cel.ro

Rezultate cautare Categorie: Lucrarea 3

Office Word 2003 Lucrarea 3

de
Publicat la: 27 March 2011
Categorii: Lucrarea 3, Office
Comentarii: Fara comentarii

Obiective:

  1. Inserarea şi formatarea obiectelor tip: formă automată (AutoShape), text artistic (Wordart), casetă de text (Text Box).
  2. Inserare şi formatare imagini (Picture). Catalog Clip Art.

TEME

3.1. Realizaţi următorul desen format din 5 cercuri cu raza de 1,5 cm, grosimea chenarului 6 pt. şi culoarea de umplere aceeaşi cu a bordurii, având o transparenţă de 80%.

Office Word 2003 - Aplicatia 3 -1

Office Word 2003 - Aplicatia 3 -1

- Adăugaţi text celor 5 cercuri – cifrele 1…5 scrise cu font Verdana, dimensiune 25 pt., stil îngroşat (Bold), de aceeaşi culoare cu a chenarului
- Aliniaţi obiectele între ele, pe orizontală şi verticală
- Distribuiţi obiectele între ele (astfel încât distanţa dintre ele pe orizontală să fie aceeaşi)
- Ordonaţi obiectele pe straturi, plasând cercurile deasupra sau dedesubtul celorlalte, conform modelului de mai sus
- Grupaţi cele 5 cercuri într-un singur obiect
- Aliniaţi grupul creat pe centru, relativ la pagină

3.2. Inseraţi un obiect de tip Wordart care să conţină textul “Laborator SB”.

Office Word 2003 - Aplicatia 3-2

Office Word 2003 - Aplicatia 3-2

- Stabiliţi înălţimea de 2 cm pentru acest obiect.
- Aşezaţi obiectul În linie cu textul (Inline with text)

3.3. Creaţi 3 casete de text (Text box) de dimensiuni 6 cm x 8 cm, aşezate ca mai jos.

Office Word 2003 - Aplicatia 3-3

Office Word 2003 - Aplicatia 3-3

- Schimbaţi forma implicită a casetelor astfel: colţ îndoit (Folded Corner) pentru prima casetă, teşitură (Bevel) pentru a doua, dreptunghi rotunjit (Rounded Rectangle) pentru ultima.
- Aplicaţi culorile de umplere: Verde deschis (Light Green) pentru prima casetă de text şi Galben pai (Light Yellow) pentru ultima casetă.
- Aplicaţi o umbră primei casete de text şi un efect 3-D ultimei casete.
- Transferaţi în prima casetă textul de mai jos. Aplicaţi textului proprietăţile: font Tahoma, dimensiune 10 pt.

(1) Laborator SB – Microsoft Word (2) Laborator SB – Microsoft Word (3) Laborator SB – Microsoft Word (4) Laborator SB – Microsoft Word (5) Laborator SB – Microsoft Word (6) Laborator SB – Microsoft Word (7) Laborator SB – Microsoft Word (8) Laborator SB – Microsoft Word (9) Laborator SB – Microsoft Word (10) Laborator SB – Microsoft Word (11) Laborator SB – Microsoft Word (12) Laborator SB – Microsoft Word (13) Laborator SB – Microsoft Word (14) Laborator SB – Microsoft Word (15) Laborator SB – Microsoft Word (16) Laborator SB – Microsoft Word (17) Laborator SB – Microsoft Word (18) Laborator SB – Microsoft Word (19) Laborator SB – Microsoft Word (20) Laborator SB – Microsoft Word (21) Laborator SB – Microsoft Word (22) Laborator SB – Microsoft Word (23) Laborator SB – Microsoft Word (24) Laborator SB – Microsoft Word (25) Laborator SB – Microsoft Word (26) Laborator SB – Microsoft Word (27) Laborator SB – Microsoft Word (28) Laborator SB – Microsoft Word (29) Laborator SB – Microsoft Word (30) Laborator SB – Microsoft Word (31) Laborator SB – Microsoft Word (32) Laborator SB – Microsoft Word (33) Laborator SB – Microsoft Word (34) Laborator SB – Microsoft Word (35) Laborator SB – Microsoft Word (36) Laborator SB – Microsoft Word (37) Laborator SB – Microsoft Word (38) Laborator SB – Microsoft Word (39) Laborator SB – Microsoft Word (40) Laborator SB – Microsoft Word

- Creaţi legături între casete, astfel încât textul să umple automat cele 3 casete.
- Schimbaţi direcţia textului (să fie orientat pe verticală).

3.4. Transferaţi paragraful de mai sus şi inseraţi în interiorul său o imagine (fişierul word2002.gif de mai jos). Aliniaţi imaginea la dreapta paragrafului (ca în exemplul de mai jos).

Office Word 2003

Office Word 2003

Sursa: word2002.gif

Office Word 2003 - Aplicatia 3-4

Office Word 2003 - Aplicatia 3-4

Exemplu: 3.5. Introduceţi în document un obiect Clip Art de forma celui din paragraful de mai sus sau similar. Pentru a-l identifica în colecţia Clip Art puteţi folosi cuvântul cheie “disk”. Aşezaţi obiectul “în spatele textului”, ca mai sus.

3.6. Efectuaţi următoarele operaţii asupra unor copii ale imaginii originale (aşezate ca mai jos, astfel încât modificările să rămână vizibile, pentru comparaţie):

Office Word 2003 - Aplicatia 3-5

Office Word 2003 - Aplicatia 3-5

- Micşoraţi imaginea la 60% din dimensiunile originale, păstrând aspectul (1)
- Deformaţi imaginea, redimensionând la 60% doar înălţimea sau lăţimea (2)
- Modificaţi luminozitatea (3) şi contrastul (4)
- Afişaţi imaginea doar în tonuri de alb şi negru (Grayscale) (5)
- Decupaţi o porţiune din această imagine şi adăugaţi un chenar imaginii rămase după decupare (6)
- Rotiţi cu 180° imaginea (7), apoi cu un unghi arbitrar (8)
- Oglindiţi imaginea, orizontal (9) şi vertical (10)

ÎNTREBĂRI:

- De unde se pot obţine imagini pentru a fi introduse într-un document Word?
- Un obiect tip imagine poate avea chenar sau culoare de umplere? Dar poate fi rotit?
- Se poate plasa un obiect Wordart în antet/subsol (Header/Footer)?
- Pentru o pagină Web ce format de imagine credeţi că este indicat?
- Ce avantaje prezintă gruparea obiectelor?

Pânza de desen (Drawing Canvas) în Office Word 2003

de
Publicat la: 27 March 2011
Categorii: Lucrarea 3, Office
Comentarii: Fara comentarii

Meniu: Insert -> Picture -> New Drawing

Pânza de desen este un obiect (o suprafaţă plană) ce poate conţine unul sau mai multe obiecte de diverse tipuri ce creează o delimitare între acestea şi restul documentului. Avantajul este că obiectele situate pe aceeaşi pânză de desen vor fi păstrate unitar şi se vor putea muta simultan, păstrându-şi poziţia lor relativă.

Formă automată (AutoShape) în Office Word 2003

de
Publicat la: 27 March 2011
Categorii: Lucrarea 3, Office
Comentarii: 1 Comentariu

Meniu: Insert -> Picture -> AutoShapes

Formele automate sunt desene predefinite cu conţinut simplu, de la care se pot construi forme complexe. Există mai multe categorii de forme automate ce se pot crea:

- linii – drepte, curbe, forme libere, săgeţi (Lines)
- conectori pentru diagrame tip flux (Connectors)
- forme de bază – dreptunghiuri, elipse, arce de cerc, paralelipipede (Basic Shapes)
- forme indicatoare bloc – săgeţi, dreptunghiuri (Block Arrows)
- elemente şi forme pentru scheme logice (Flowchart)
- stele şi forme ondulate (Stars and Banners)
- forme explicative (Callouts)
- alte forme automate sunt disponibile în catalogul de Clip Art-uri (creat cu Clip Organizer) sau online pe Internet.

Pentru introducerea unui pătrat sau cerc se alege forma Rectangle, respectiv Oval, iar trasarea acestora se va face ţinând tasta Shift apăsată.

Sunt modificabile următoarele proprietăţi ale unei forme automate (dublu click pe obiect sau din meniul contextual se alege Format…):

-          culoarea de umplere (Color) şi transparenţa (Transparency)
-          proprietăţile liniei de chenar (Line)
-          tipul terminaţiei, doar pentru formele tip linie (Arrows)
-          redimensionare (scalare simetrică – redimensionare sau asimetrică – deformare) (Width, Height)
-          rotirea obiectului (Rotation)
-          modul de aşezare a obiectului faţă de textul din document (Wrapping Style)
-          textul alternativ (folosit în pagini Web)

Operaţiile uzuale pentru un obiect tip formă automată sunt în general valabile şi pentru celelalte tipuri de obiecte întâlnite într-un document. Acţiunile sunt posibile folosind meniurile corespunzătoare butonului Draw sau butoanele disponibile pe bara de butoane Drawing:

- mutare în pagină (operaţii drag&drop cu mouse-ul), redimensionare (folosind marcajele de redimensionare)
- editare puncte componente ale conturului (Edit Points)
- grup (Group)
- aliniere, distribuire (Align or Distribute)
- ordonare (Order)
- rotire, oglindire (Rotate or Flip)
- umbrire (buton Shadow Style)
- efecte 3D (buton 3-D Style)

Tuturor formelor automate (mai puţin celor de tip linie şi forme libere) li se poate adăuga text (din meniul contextual se alege comanda Add text). Direcţia textului poate fi pe orizontală sau verticală.

Casetă de text (Text Box) în Office Word 2003

de
Publicat la: 27 March 2011
Categorii: Lucrarea 3, Office
Comentarii: 1 Comentariu

Meniu:    Insert -> Text Box

Caseta de text este un obiect ce poate conţine text şi/sau obiecte (imagini, text artistic, grafice, ecuaţii matematice etc.) aşezate în linie cu textul (In line with text). În general casetele de text se folosesc pentru plasarea unor blocuri de text în pagină şi pentru schimbarea orientării unui text, având avantajul unui control exact asupra poziţiei textului.

Anumite facilităţi nu sunt disponibile pentru textul dintr-o casetă de text (formatarea pe coloane, inserarea unei majuscule încorporate, a unei note de subsol etc.) sau pentru obiecte (rotire, editare). O parte din aceste neajunsuri sunt rezolvate prin conversia unei casete de text într-un cadru (Frame).

Casetele de text legate (Text Box Link) sunt folosite în special pentru pagini de publicaţii, broşuri de prezentare sau buletine informative, acolo unde textul unei relatări trebuie să fie distribuit între mai multe zone ale unei pagini sau pe diferite pagini ale documentului). Pentru aceasta, două sau mai multe obiecte de tip casetă de text (maxim 32) pot fi legate (linked) între ele, astfel încât textul să fie distribuit eficient între elementele membre ale aceluiaşi grup (dacă depăşeşte dimensiunea primului element al grupului, va continua pe următoarea casetă legată).

Text decorativ (WordArt) în Office Word 2003

de
Publicat la: 27 March 2011
Categorii: Lucrarea 3, Office
Comentarii: 1 Comentariu

Meniu: Insert -> Picture -> Wordart

Asupra unui text se pot aplica diverse efecte decorative prestabilite în scopul de a-i îmbunătăţi forma de prezentare. WordArt este o componentă a pachetului Office folosită de obicei la crearea de embleme, etichete, logo-uri sau reclame.

După alegerea unui stil din galeria de stiluri (WordArt Gallery) puse la dispoziţie, textul dorit va fi inserat în document ca obiect de tip WordArt. Ulterior inserării, pentru un  obiect tip WordArt se pot modifica diverse proprietăţi specifice acestui tip de obiect:

-          textul ataşat (atât conţinutul, cât şi aspectul – font, dimensiune, stil îngroşat bold sau înclinat italic)
-          stiluri (WordArt Gallery)
-          forme de umplere (WordArt Shape)
-          direcţii (WordArt Vertical Text)
-          alinieri (WordArt Alignment)
-          spaţieri (WordArt Character Spacing)

Imagine (Picture) şi Clip Art în Office Word 2003

de
Publicat la: 27 March 2011
Categorii: Lucrarea 3, Office
Comentarii: Fara comentarii

Imaginile care se pot insera într-un document sunt organizate într-o bibliotecă Clip Art sau există ca fişiere grafice stocate separat pe disc. O facilitate utilă o reprezintă inserarea unei imagini obţinută direct de la un echipament periferic de intrare cum ar fi un scanner sau o cameră Web.

Clip Art

Meniu: Insert -> Picture -> Clip Art…

Clip Art este un catalog de fişiere multimedia: desene, imagini, sunete, animaţii, clipuri video ce pot fi introduse într-un document. Fişierele sunt organizate în colecţii ierarhice, iar căutarea lor se face folosind cuvinte cheie. Cu aplicaţia Microsoft Clip Organizer se poate realiza:

- actualizarea automată, personalizată sau de la o altă sursă (scanner, cameră web) a catalogului, prin căutarea, ştergerea sau adăugarea elementelor componente (de pe discul local, din reţea sau de pe Internet)
- adăugarea de noi colecţii la catalogul curent (My Collections)
- adăugarea, ştergerea sau modificarea categoriilor în care sunt împărţite colecţiile existente (My Collections, Office Collections, Web Collections)
- copierea sau mutarea elementelor între colecţii
- modificarea cuvintelor cheie utile în căutarea unui element
- căutarea unui element pe baza unor cuvinte cheie, a unei colecţii sau a tipului fişierului

Două categorii de imagini cu rol special în documentele Word sunt:

- imagini folosite ca elemente de marcare în liste marcate sau multinivel (Bullets and Numbering) – sunt identificate prin cuvântul cheie (keyword) “bullets“;
- imagini folosite ca linie orizontală (Horizontal Line) pentru separarea vizuală a două zone ale unui document (în special pentru documente tip pagină Web) – sunt identificate prin cuvântul cheie (keyword) “dividers“.

Imagini de pe disc

Meniu: Insert -> Picture -> From File…

Comanda permite introducerea unui fişier de tip imagine stocat pe discul local sau în reţeaua locală. Din butonul Insert (fereastra Insert Picture) se poate alege modul de introducere a imaginii:

  • ca obiect încapsulat (embedded), modul implicit, care are ca efect copierea imaginii în fişierul document;
  • ca legătură spre fişierul imagine (Link to file) – documentul va conţine doar legătura spre fişierul imagine dorit (deci spaţiul ocupat pe disc de document va fi mai mic). Orice modificare a imaginii sursă legate se va reflecta automat în documentul Word.
  • obiect încapsulat şi legătură spre fişierul imagine (Insert and Link) – va crea o copie a imaginii în document şi o legătură spre aceasta (actualizarea imaginii la modificarea sursei se va face manual din meniul Edit->Links).

Principalele formate de fişiere imagine sunt prezentate mai jos.

1. Imagini tip bitmap (hartă de biţi)

Reprezintă o structură formată din puncte foarte mici (pixeli) de diverse culori organizate într-o matrice. Culoarea fiecărui pixel este dată de combinaţia celor trei culori primare RGB – Red (roşu), Green (verde), Blue (albastru), în această ordine. Calitatea unei imagini tip bitmap este dată de:

- numărul total de pixeli (rezoluţieResolution) este produsul între numărul de pixeli pe orizontală şi numărul de pixeli pe verticală;

- cantitatea de informaţie pentru fiecare pixel (adâncime de culoareColor Depth) este numărul de biţi de informaţie de culoare pentru fiecare pixel. În modul de reprezentare Truecolor, unui pixel îi sunt alocaţi 24 biţi (24 bpp – biţi per pixel), respectiv câte 8 biţi/componentă de culoare. Fiecare componentă de culoare poate avea valori întregi de la 0 (intensitatea cea mai scăzută) la 28-1 = 255 (intensitatea maximă). Vor exista 256 x 256 x 256 = 16.777.216 culori pentru fiecare pixel (de unde şi numele “milioane de culori” asociat acestui mod de reprezentare). Alte moduri de reprezentare sunt: 16-bit mode (Hi-color), 32-bit mode, 48-bit mode.

Exemplu: pentru o imagine cu rezoluţia de 640 x 480 pixeli şi adâncime de culoare de 24 bpp, cantitatea de memorie necesară este: 640 x 480 x 24 = 7.372.800 biţi = 900 Kbytes (1 Kbyte = 1024 bytes, 1 byte = 8 biţi).

Datorită cantităţii mari de memorie necesare se folosesc tehnici de compresie a datelor. Scopul este reducerea informaţiilor redundante în vederea unei stocări sau transmisii a datelor cât mai eficiente. Există două tipuri de tehnici de compresie:

- fără pierderi (lossless): algoritmii de comprimare fără pierderi permit refacerea identică a datelor originale din datele comprimate. Utilizări: comprimarea programelor executabile, popularul format de fişiere arhivă ZIP, formatele de fişiere imagine .bmp (Bitmap), .dib (Device-Independent Bitmap), .png (Portable Network Graphics), .gif (Graphic Interchange File) sau unele fişiere .tif (Tagged Image File Format);

- cu pierderi (lossy data compresion): datele decomprimate sunt diferite de datele originale, dar “destul de aproape” de ele astfel încât să fie utile în continuare. Tehnicile de comprimare cu pierderi sunt utilizate pentru comprimarea sunetului (rapoarte de 10:1 fără pierderi semnificative de calitate), imagini statice (deseori 10:1, deşi pierderea de calitate este vizibilă la o examinare atentă) şi video (compresie imensă, circa 300:1, cu mici pierderi de calitate). Aceste tehnici de compresie sunt foarte eficiente mai ales în aplicaţii pe Internet (telefonie, transmisii audio-video). Utilizări: audio (muzică – AAC, AC3, MP2, MP3, Vorbis, WMA sau transmisii de voce – CELP, G.711, G.726, AMR); comprimare imagini – .jpg (Joint Photographic Experts Group), JPEG 2000 (fişiere .jp2, .j2c); comprimare video – MPEG 1,2,4 (Moving Picture Experts Group), Flash (Adobe Flash).

Avantajele faţă de tehnicile fără pierderi sunt: fişiere întotdeauna mai mici (spaţiul ocupat pe mediul de stocare mai mic), transmisia mai rapidă a datelor (download, emisii audio-video).

Dezavantaje: pierderile de date, deşi iniţial sunt acceptabile (nu pot fi distinse de ochi sau ureche), pot deveni semnificative la compresii succesive cu pierderi.

Pentru o imagine bitmap se poate stabili o culoare ce va fi transparentă (fundalul din spatele imaginii va fi vizibil acolo unde există pixeli de culoarea aleasă). Opţiunea este folosită în special în pagini Web, pentru imagini din care trebuie să iasă în evidenţă doar conţinutul, nu şi fundalul imaginii

2. Desene vectoriale

Sunt fişiere în format .wmf (Windows Metafile) formate din diverse forme geometrice (linii, dreptunghiuri, cercuri, alte forme) cu proprietatea că elementele componente se pot edita separat (se pot deplasa, redimensiona, poziţiona, schimba stilurile liniilor de contur şi culorile de umplere, edita punctele de contur). Avantajul constă în faptul că, fiind o colecţie de forme şi nu de pixeli, imaginile vectoriale se pot manipula fără să apară distorsiunile întâlnite la imaginile bitmap.

pagina 1 din 1


Utilizator: , data curenta: 15 July 2024