Cel.ro

Moduri de vizualizare a unui document în Office Word 2003

by
Published on: 26 March 2011
Categories: Lucrarea 1, Office
Comments: No Comments

Aspect normal (Normal)

Meniu: View->Normal
Buton: Normal View (stânga jos, deasupra barei de stare Status Bar)

Este modul de vizualizare optimizat pentru tastarea, editarea şi formatarea rapidă a textului. Documentul este afişat într-un mod simplificat, fără informaţii ce ţin de macheta paginii (antet/subsol, note de subsol, sfârşituri de pagină, fundaluri, coloane), imagini (ce nu au modul de încadrare Inline – “În linie cu textul”) sau obiecte grafice.

Aspect pagină Web (Web Layout)

Meniu: View->Web Layout
Buton: Web Layout View (stânga jos, deasupra barei de stare Status Bar)

Este modul dedicat lucrului cu pagini Web sau cu documente vizualizate pe ecran. El prezintă documentul aşa cum va apărea într-un browser Web, fiind vizibile proprietăţile unei pagini Web (fără sfârşituri de pagină; se văd culorile de fundal, frame-uri, stiluri; tabelele şi textele sunt încadrate în întreaga pagină, iar reprezentările grafice sunt poziţionate aşa cum apar în browserul Web). Aspectul paginii se adaptează ecranului şi nu corespunde cu pagina tipărită.

Aspect pagină imprimată (Print Layout)

Meniu: View->Print Layout
Buton: Print Layout View (stânga jos, deasupra barei de stare Status Bar)

Acest mod de vizualizare prezintă documentul aşa cum va fi el tipărit, fiind util în operaţii asupra machetei (antete şi subsoluri, aşezarea obiectelor în pagină). Toate elementele documentului (text, coloane, tabele, imagini, orice alte obiecte) sunt afişate în poziţiile în care vor apărea şi pe pagina tipărită. Din acest motiv, modul de afişare Print Layout necesită mai multă memorie şi navigarea prin document poate fi încetinită dacă există o machetare complexă.

Aspect citire (Reading Layout)

Meniu: View->Reading Layout
Buton: Reading Layout (stânga jos, deasupra barei de stare Status Bar)
Shortcut: Alt+R

Scopul acestui mod de vizualizare este deschiderea documentului pentru citire optimă pe ecran. Vizibilitatea este mărită prin ascunderea barelor de butoane inutile în acest mod de vizualizare, iar textul este afişat optim pentru citire prin tehnologia Microsoft ClearType.

Aspect schiţă (Outline)

Meniu: View->Outline
Buton: Outline View (stânga jos, deasupra barei de stare Status Bar)

Acest mod de vizualizare permite o mai bună examinare şi gestionare a structurii documentului organizat pe capitole şi subcapitole. Organizarea şi dezvoltarea conturului (“outline“) documentului sunt facilitate de acest mod de vizualizare, mutarea, copierea şi aranjarea textului fiind făcute prin glisarea titlurilor.

Examinare înaintea imprimării (Print Preview)

Meniu: File->Print Preview
Buton:  Print Preview (bara de butoane Standard)

Modul de vizualizare Print Preview este utilizat de obicei înaintea imprimării, dacă dorim să vedem documentul la scară redusă, organizat pe multiple pagini.

Examinare ca pagină Web (Web Page Preview)

Meniu: File->Web Page Preview

Alegând acest mod de vizualizare, Word salvează o copie a documentului curent în format pagină Web şi îl deschide în browser-ul implicit setat. Astfel, documentul poate fi văzut pentru modificări finale înainte de a fi publicat pe Internet.

Scara de vizualizare a unui document (Zoom)

Meniu: View->Zoom…
Combinaţie de taste: Ctrl+mouse scroll

Comanda Zoom stabileşte gradul de mărire în vizualizarea unui document (pentru a se vedea mai bine detaliile, scara se poate mări, iar pentru a vedea mai multe pagini pe ecran, scara se poate micşora). Se pot alege fie diverse trepte de nivel predefinite (200%, 100%, 75%, lăţimea paginii, lăţimea textului, întreaga pagină, multiple pagini), fie un procent la alegere.

Ecran complet (Full Screen)

Meniu: View->Full Screen

Sunt ascunse toate elementele suplimentare (bare de butoane, meniuri, bare de navigare) în scopul de a se vedea cât mai mult din document, pe tot ecranul.

Organizarea ferestrelor

Meniu: Window

Comenzile din acest capitol permit optimizarea spaţiului de lucru, prin vizualizarea documentului pe ecran conform necesităţilor utilizatorului.

Facilităţi:

- comutarea între ferestrele documentelor deschise se face cu combinaţia de taste Ctrl+F6;
- dimensiunile ferestrelor se pot controla din butoanele Minimize, Maximize, Restore sau trăgând de marginile ferestrei documentului activ;
- deschiderea aceluiaşi document într-o fereastră nouă (New Window) – pentru a vedea simultan acelaşi document în două ferestre ce pot fi aranjate oricum pe ecran;
- aranjarea tuturor ferestrelor (Arrange All) – aranjează toate documentele deschise în ferestre separate, aşezate optim pe ecran, astfel încât să acopere întreaga sa suprafaţă şi fără a se suprapune;
- Compare Side by Side with… – comandă pentru a naviga sincron în două ferestre (utilă pentru a vedea de exemplu deosebirile dintre două versiuni ale aceluiaşi document);
- scindarea ferestrei în 2 ferestre orizontale (Split) – operaţie utilă pentru a vizualiza simultan două zone diferite din acelaşi document.

No Comments - Leave a comment

Leave a commentUtilizator: , data curenta: 15 July 2024