Cel.ro

Rezultate cautare Tag: word

Organizarea macrocomenzilor (Organizer) în Office Word 2003

de
Publicat la: 23 July 2011
Categorii: Lucrarea 12, Office
Comentarii: Fara comentarii

Meniu: Tools -> Macro -> Macros

Combinaţie de taste: Alt+F8

Butonul Organizer deschide o fereastră comună din care se pot gestiona atât elementele care ţin de macrocomenzi, cât şi stilurile (Styles), auto-textul (AutoText) şi barele de butoane (Toolbars). Vezi şi Organizarea stilurilor (Styles).

Editarea macrocomenzilor (Edit) cu Visual Basic Editor în Office Word 2003

de
Publicat la: 23 July 2011
Categorii: Lucrarea 12, Office
Comentarii: Fara comentarii

Meniu:
Tools -> Macro -> Macros
Tools -> Macro -> Visual Basic Editor

Combinaţie de taste:
Alt+F8
Alt+F11

Din lista de macrocomenzi se poate selecta o macrocomandă pentru a fi editată (cu programul Microsoft Visual Basic Editor).

Executarea macrocomenzilor (Run) în Office Word 2003

de
Publicat la: 23 July 2011
Categorii: Lucrarea 12, Office
Comentarii: Fara comentarii

Meniu: Tools -> Macro -> Macros

Combinaţie de taste: Alt+F8

Odată creată, o macrocomandă apare în lista de macrocomenzi, de unde poate fi executată. Un alt mod de executare a unei macrocomenzi este din editorul Visual Basic Editor, dacă se poziţionează cursorul în interiorul codului său (delimitat de Sub … End Sub) şi se apasă butonul Run Sub/UserForm (sau tasta F5) pentru rulare cod.

Inserarea macrocomenzilor (Create) cu Visual Basic Editor în Office Word 2003

de
Publicat la: 23 July 2011
Categorii: Lucrarea 12, Office
Comentarii: Fara comentarii

Meniu:
Tools -> Macro -> Macros
Tools -> Macro -> Visual Basic Editor

Combinaţie de taste:
Alt+F8
Alt+F11

Crearea, editarea, executarea şi depanarea codului VBA (Visual Basic for Applications) în aplicaţiile Microsoft Office se fac cu programul Microsoft Visual Basic Editor.

Deşi nu se restrâng ca domeniu de utilizare la aplicaţiile Office (Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook), proiectele VBA pot fi executate doar din cadrul unor astfel de aplicaţii, ceea ce poate constitui un dezavantaj. Numeroasele componente disponibile permit însă crearea unor aplicaţii complexe, mediul de dezvoltare fiind asemănător pachetului Microsoft Visual Studio (Visual Basic, Visual C).

Interfaţa editorului este complexă, pe lângă componentele grafice uzuale (meniuri, bare de butoane) existând câteva ferestre asociate unor activităţi specifice:

 • View Code (vizualizare şi editare cod; tasta F7)
 • View Object (vizualizare obiect; combinaţia de taste Shift+F7)
 • Object Browser (tasta F2)
 • Immediate Window (executarea imediată a unei linii de cod; combinaţia de taste Ctrl+G)
 • Locals Window (vizualizarea variabilelor locale şi a valorilor acestora)
 • Watch Window (afişează valorile unor expresii specificate, fiind utilă în depanarea programelor)
 • Project Explorer (combinaţia de taste Ctrl+R)
 • Properties Window (vizualizarea proprietăţilor unui obiect; tasta F4)

Un proiect (Project) poate conţine:

 • proceduri: acestea pot fi generale (neasociate vreunui obiect sau eveniment) sau de eveniment (se execută automat când are loc un anumit eveniment);
 • formulare: permit crearea unor formulare complexe cu casete, butoane şi alte elemente cărora li se pot asocia diverse acţiuni la diverse evenimente;
 • module;
 • clase.

Înregistrarea macrocomenzilor (Record New Macro) în Office Word 2003

de
Publicat la: 23 July 2011
Categorii: Lucrarea 12, Office
Comentarii: Fara comentarii

Meniu: Tools -> Macro -> Record New Macro

Toate acţiunile (taste apăsate, selecţii, clicuri de mouse, alte operaţii) sunt înregistrate şi transformate în cod VBA (Visual Basic for Applications). VBA este o versiune a limbajului Microsoft Visual Basic utilizată pentru programarea aplicaţiilor Windows. VBA este disponibil şi în celelalte aplicaţii ale pachetului Office.

După introducerea numelui macrocomenzii şi documentului în care va fi salvată începe efectiv înregistrarea acţiunilor. Înregistrarea se poate opri temporar (Pause Recording) sau definitiv (Stop Recording). După încheierea înregistrării, macrocomanda devine disponibilă în lista de macrocomenzi.

Înregistrarea macrocomenzilor este o metodă de iniţiere în programarea VBA. După înregistrarea evenimentelor, codul VBA stocat în macrocomandă se poate vizualiza şi edita.

Macrocomenzi (Macros) în Office Word 2003

de
Publicat la: 23 July 2011
Categorii: Lucrarea 12, Office
Comentarii: Fara comentarii

Pentru a automatiza o activitate repetitivă se folosesc macrocomenzile (Macros). O macrocomandă reprezintă o serie de instrucţiuni care acţionează împreună ca o singură comandă, pentru a îndeplini automat o anumită activitate.

Printre utilizările tipice se pot enumera:

 • operaţiuni de rutină în editarea şi formatarea textului;
 • combinarea mai multor acţiuni într-o singură comandă (de exemplu aplicarea rapidă a aceloraşi proprietăţi coloanelor din mai multe documente);
 • opţiuni în cadrul formularelor de dialog;
 • automatizarea unei serii complexe de acţiuni.

O macrocomandă poate fi asociată cu un buton (plasat pe bara de butoane), un meniu sau o combinaţie de taste, pentru a creşte viteza de acces la activităţile des efectuate. Macrocomenzile se stochează de obicei în fişierul şablon Normal.dot (astfel încât să fie disponibile pentru toate documentele bazate pe acest şablon), dar se pot salva şi doar în documentul în care sunt folosite.

Operaţiile cu macrocomenzi sunt:

Odată creată, o macrocomandă apare în lista de macrocomenzi de unde poate fi executată, editată sau copiată între documente.

Office Word 2003 Lucrarea 12

de
Publicat la: 23 July 2011
Categorii: Lucrarea 12, Office
Comentarii: Fara comentarii

Obiective:

Macrocomenzi (Macros)

1. Macrocomenzi înregistrate (Record New Macro).
2. Programare în VBA folosind Microsoft Visual Basic Editor.

TEMA

12.1. Creaţi un document nou. Folosind metoda înregistrării macrocomenzilor, creaţi o macrocomandă (denumită usr_fontdim) pe care o veţi salva în documentul curent. Macrocomanda va automatiza următoarele acţiuni:

- aplicarea pentru întregul text din document a proprietăţilor: font Tahoma, dimensiune 10 pt.

12.2. Vizualizaţi lista macrocomenzilor disponibile în document şi identificaţi macrocomanda cu numele usr_fontdim inserată la punctul anterior.

12.3. Vizualizaţi codul macrocomenzii usr_fontdim. Acesta ar trebui să fie de forma:

Sub usr_fontdim()
'
' usr_fontdim Macro
'
Selection.WholeStory
Selection.Font.Name = "Tahoma"
Selection.Font.Size = 10
End Sub

12.4. Deschideţi fişierul sursa.doc şi rulaţi (executaţi) macrocomanda usr_fontdim pe textul existent. Observaţii.

12.5. Creaţi succesiv câte o macrocomandă pe care o veţi salva în fişierul şablon general (Normal.dot), pentru următoarele acţiuni:

Nume macrocomandă Acţiune
usr_stilcul aplicarea pentru întregul text din document a proprietăţilor:

- stil îngroşat (Bold);

- culoare roşu (Red).

usr_centru aliniere la centru pentru întregul text din document
usr_2col formatarea întregului text din document pe 2 coloane (Columns)
usr_maj transformarea întregului text din document în majuscule

Odată creată o macrocomandă, executaţi-o şi observaţi funcţionarea. Vizualizaţi codul în limbaj VBA asociat fiecărei macrocomenzi.

Chenare (Borders) şi fundaluri (Background) pentru pagină în Office Word 2003

de
Publicat la: 21 July 2011
Categorii: Lucrarea 2, Office
Taguri:, ,
Comentarii: Fara comentarii

Meniu:
Format -> Borders and Shading | Page Border |
Format -> Background

Chenar

Ca şi la caractere sau paragrafe, aceleaşi modele pentru stilul, culoarea şi grosimea liniei se pot aplica pentru chenarele tuturor paginilor (la nivelul întregului document) sau doar ale secţiunii din care face parte pagina curentă. Culorile se aleg fie din lista standard, fie se pot indica valorile componentelor de roşu (Red), verde (Green) şi albastru (Blue) din modelul RGB, valori situate între 0 şi 255.

În plus, din caseta Art se poate alege un chenar de pagină cu diverse modele prestabilite, iar butonul Options permite stabilirea distanţelor faţă de margini la care se inserează chenarul.

Fundal

Fundalul pentru pagină poate fi:
- o culoare uniformă sau un efect de umplere (degrade, textură, model sau imagine) – se aplică pentru documente vizualizate electronic (salvate ca pagini de Web sau mesaje e-mail) – vezi Fundal (Background) pentru o pagină Web;
- o inscripţie tipărită (Printed watermark) – folosită pentru documente tipărite – vezi Crearea unui fundal (Background).

Tipărirea unui document (Print) în Office Word 2003

de
Publicat la: 21 July 2011
Categorii: Lucrarea 1, Office
Taguri:, ,
Comentarii: Fara comentarii

Meniu: File->Print
Buton:  Print (bara de butoane Standard)
Combinaţie de taste: Ctrl+P

Tipărirea unui document se poate face:
- direct, la imprimanta implicit definită în sistem (butonul Print de pe bara de butoane Standard)
- cu diverse opţiuni, disponibile în fereastra de dialog Print

Principalele opţiuni din fereastra de dialog Print permit:

- alegerea destinaţiei la care se va tipări documentul:

 • o imprimantă locală (conectată la sistem);
 • o imprimantă de reţea;
 • un driver de imprimantă virtuală;
 • un fişier (Printer File, fişier cu extensia .prn).

- alegerea paginilor care vor fi tipărite:

 • toate paginile;
 • pagina curentă;
 • un anumit interval de pagini;
 • doar informaţia selectată;
 • toate paginile din cadrul selecţiei sau doar paginile pare/impare.

- numărul de copii;
- modul de aşezare a foilor tipărite (una după alta sau un set după altul);
- informaţia care să fie tipărită (implicit este Document, dar se pot tipări proprietăţile documentului, comentariile, stilurile sau intrările din lista AutoText);
- butonul Options permite stabilirea altor opţiuni la tipărire (disponibile în meniul Tools->Options->Print):

 • pentru creşterea vitezei de tipărire, se tipăreşte documentul cu formatarea minimală (draft output)
 • actualizarea variabilelor câmp (fields) şi a legăturilor (links);
 • redimensionarea automată a documentelor cu alt format al hârtiei, fără a afecta formatul documentului (A4/Letter resizing);
 • tipărirea în fundal, astfel încât editarea documentului să nu fie întreruptă (background printing);
 • tipărirea în ordine inversă (începând cu ultima pagină).

Distribuirea electronică a unui document (Send to) în Office Word 2003

de
Publicat la: 21 July 2011
Categorii: Lucrarea 1, Office
Taguri:, ,
Comentarii: Fara comentarii

Meniu: File->Send to…
Buton: E-mail (bara de butoane Standard)

Comanda Send to permite trimiterea electronică a documentului către diverse recipiente, în funcţie de configuraţia hardware şi software a calculatorului: poştă electronică, fax, un folder Exchange Server, o prezentare Powerpoint, un participant la întâlnire online (Netmeeting) etc. În toate cazurile, sistemul trebuie să îndeplinească cerinţele hardware şi software necesare pentru ca trimiterea electronică să se desfăşoare cu succes:

 • pentru comunicaţia prin Internet:
  • hardware: placă de reţea; conexiune fizică la un furnizor de servicii Web;
  • software: configurare sistem pentru accesarea reţelei; client e-mail configurat.
 • pentru comunicaţia prin fax:
  • hardware: placă fax-modem; conexiune fizică la o linie telefonică funcţională;
  • software: configurarea sistemului (drivere, program pentru trimiterea faxurilor).

Poştă electronică

Trimiterea unui document prin e-mail este facilitată de prezenţa butonului E-mail pe bara de butoane Standard, prin care se accesează clientul instalat pentru gestiunea poştei electronice (Outlook este programul din pachetul Office destinat acestui scop). Documentul este plasat în corpul mesajului e-mail (Body) şi poate fi trimis la o adresă e-mail specificată sau extrasă din lista Contacts. Înainte de a fi trimis prin e-mail, documentul este automat salvat.

Alte moduri de transmitere a unui document prin e-mail:

 • fişier ataşat – Mail Recipient (As Attachment);
 • fişier ataşat pentru recenzie – Mail Recipient (for Review) – documentul poate fi ataşat obişnuit (Regular attachment) sau trimis într-un spaţiu de lucru pentru documente (Document Workspace);
 • stabilirea unei liste de destinatari (Routing Recipient) care vor recenza documentul succesiv, într-o ordine specificată la trimitere, urmând ca în final documentul să revină la autor.

Exchange Folder

Documentul va fi copiat într-un folder din Exchange Server.

Participant la întâlnire online (Online Meeting Participant)

Trimiterea directă a fişierului către un destinatar conectat la programul de conversaţie online Net Meeting

Fax

Trimiterea unui document prin aplicaţia de fax permite economisirea de timp şi hârtie, deoarece nu mai este nevoie de tipărirea documentului şi apoi trimiterea lui printr-un fax clasic. Se poate folosi:

- propriul echipament fax-modem (Recipient using a Fax Modem);
- Internet Fax Service, un serviciu online pe bază de abonament pentru trimiterea fax-urilor.

În primul caz, Word lansează Fax Wizard, o aplicaţie care pregăteşte trimiterea faxului prin specificarea paginii de titlu şi a destinatarilor. Programul utilizat pentru trimiterea faxului poate fi Microsoft Fax sau orice alt program destinat acestui scop (instalat ca o imprimantă virtuală). În lipsa acestor programe, Word permite tipărirea documentului (eventual însoţit de pagina de titlu, dacă s-a optat pentru ea), şi apoi trimiterea lui prin sistemul clasic de fax.

Prezentare Powerpoint

Va fi lansat programul Powerpoint, iar documentul Word va fi convertit într-o prezentare Powerpoint.

Alte moduri de distribuire electronică a unui document

Partajarea unui document

Dacă documentul trebuie accesat de către mai mulţi utilizatori (în vederea completării sau utilizării individuale), poate fi copiat într-un folder partajat din reţeaua companiei (share folder). Documentul va fi disponibil pentru citire sau scriere doar acelor membri ai reţelei ale căror drepturi de acces sunt setate corespunzător (acces în folder, citire, suprascriere, salvare). În cazul în care mai mulţi utilizatori trebuie să facă modificări documentului original, o funcţie utilă este urmărirea modificărilor (Track Changes).

Publicarea electronică a unui document pe Web

Prin publicarea online, documentul devine accesibil oricărei persoane cu acces la reţeaua mondială Internet. Documentul poate fi publicat în format .doc, convertit în alte formate cunoscute pe Internet (de exemplu, formatul .pdf) sau salvat ca pagină Web – vezi Publicarea unui document pe Web.

pagina 1 din 14


Utilizator: , data curenta: 30 May 2024