Cel.ro

Operatori în Microsoft Excel 2003

by gmp
Published on: 8 August 2011
Comments: No Comments
Tip Operator Funcţie Exemplu
Aritmetici + adunare =A1+5
- scădere =4-B3
* înmulţire =2*A2-1
/ împărţire =1/B2+1
^ ridicare la putere =B1^(1+A1)
% procent =1+20%
Comparare = egal A1=A2
> mai mare A1>A2
< mai mic A1<A2
>= mai mare sau egal A1>=A2
<= mai mic sau egal A1<=A2
<> diferit de A1<>A2
Concatenare & unirea şirurilor de caractere =A2&”text”
Referinţe : operator de domeniu =SUM(A1:B10)
; sau ,

(în funcţie de setările regionale din Control Panel)

operator pentru reuniune =SUM(A1:A5; A7:A10)
(spaţiu) operator pentru intersecţie =SUM(B1:C5 A2:D4)

Orice formulă este evaluată de la stânga la dreapta. Ordinea operatorilor este dată descrescător în tabelul de mai jos:

Operator Funcţie
: Operatori de referinţă
(spaţiu)
; sau ,
- Negaţie
% Procent
^ Ridicare la putere
* / Înmulţire, împărţire
+ - Adunare, scădere
& Concatenare
= < > <= >= <> Comparare

În orice formulă se pot folosi paranteze rotunde pentru a modifica precedenţa implicită a operatorilor.

No Comments - Leave a comment

Leave a commentUtilizator: , data curenta: 25 January 2021