Cel.ro

Referinţă relativă. Referinţă absolută. Referinţă mixtă în Microsoft Excel 2003.

by gmp
Published on: 8 August 2011
Comments: No Comments

REFERINŢA RELATIVĂ

O referinţă relativă la o celulă se bazează pe poziţia celulei care conţine formula relativ la celula referită (apelată). Dacă o celulă cu o referinţă relativă este copiată în alt loc, noua formulă va fi ajustată relativ la noua celulă. Similar, dacă formula cu o referinţă relativă este multiplicată pe linie sau coloană, se vor ajusta şi formulele corespunzătoare. Implicit, noile formule într-un registru Excel folosesc referinţa relativă.

Referinţă relativă în Microsoft Excel 2003

Referinţă relativă în Microsoft Excel 2003

Exemplu: Dacă în B3 avem formula =A1, atunci:

 • la copierea celulei B3 în D4: în D4 vom avea =C2;
 • la multiplicarea celulei B3 în jos pe coloana B: în B4 vom avea =A2, în B5 vom avea =A3 etc.
 • la multiplicarea celulei B3 în dreapta pe linia 3: în C3 vom avea =B1, în D3 vom avea =C1 etc.

REFERINŢA ABSOLUTĂ

O referinţă absolută va apela întotdeauna aceeaşi celulă, fără a se ajusta ca în cazul referinţelor relative. Amplasarea celulei referite (apelate) rămâne aceeaşi, chiar dacă formula este copiată în altă celulă sau este multiplicată pe linie sau coloană. O referinţa absolută se indică prin introducerea simbolului “$” în faţa literei liniei şi a numărului coloanei celulei referite (de exemplu, $A$1 este o referinţă absolută la celula A1).

Referinţă absolută în Microsoft Excel 2003

Referinţă absolută în Microsoft Excel 2003

Exemplu: Dacă în B3 avem formula =$A$1, atunci:

 • la copierea celulei B3 în D4: în D4 vom avea =$A$1;
 • la multiplicarea celulei B3 în jos pe coloana B: în B4 vom avea =$A$1, în B5 vom avea =$A$1 etc.
 • la multiplicarea celulei B3 în dreapta pe linia 3: în C3 vom avea =$A$1, în D3 vom avea =$A$1 etc.

REFERINŢA MIXTĂ

Este combinaţia între referinţa absolută şi referinţa relativă, fiind formată dintr-o coordonată absolută (linia sau coloana) şi una relativă (coloana sau linia, coordonata care nu este absolută). Elementul absolut va fi precedat de simbolul “$”.

Comutarea rapidă între cele 3 tipuri de referinţe (relativă, absolută şi mixtă) se face apăsând tasta F4 atunci când se editează o formulă (Excel va pune succesiv simbolul $ în faţa liniei sau coloanei din referinţă).

Referinţă mixtă (coloana fixă) în Microsoft Excel 2003

Referinţă mixtă (coloana fixă) în Microsoft Excel 2003

Referinţă mixtă (linia fixă) în Microsoft Excel 2003

Referinţă mixtă (linia fixă) în Microsoft Excel 2003

Exemple:

$A1 – referinţă mixtă în care coloana A este referită absolut, iar linia este referită relativ

A$1 – referinţă mixtă în care linia 1 este referită absolut, iar coloana este referită relativ

Exemple:

Dacă în B3 avem formula =$A1, atunci:

 • la copierea celulei B3 în D4: în D4 vom avea =$A2;
 • la multiplicarea celulei B3 în jos pe coloana B: în B4 vom avea =$A2, în B5 vom avea =$A3 etc.
 • la multiplicarea celulei B3 în dreapta pe linia 3: în C3 vom avea =$A1, în D3 vom avea =$A1 etc.

Dacă în B3 avem formula =A$1, atunci:

 • la copierea celulei B3 în D4: în D4 vom avea =C$1;
 • la multiplicarea celulei B3 în jos pe coloana B: în B4 vom avea =$A1, în B5 vom avea =$A1 etc.
 • la multiplicarea celulei B3 în dreapta pe linia 3: în C3 vom avea =B$1, în D3 vom avea =C$1 etc.
No Comments - Leave a comment

Leave a commentUtilizator: , data curenta: 25 January 2021