Cel.ro

Salvarea unui registru de lucru (Workbook) în Excel 2003

by gmp
Published on: 8 August 2011
Comments: No Comments

Meniu: File->Save
Buton: Save (bara de butoane Standard)
Shortcut: Ctrl+S

Dacă registrul de lucru curent a fost deschis cu comanda Open (era salvat anterior pe disc), operaţia de salvare va suprascrie vechea versiune cu cea curentă, păstrându-se pe cât posibil formatul (tipul) fişierului. Dacă registrul de lucru este nou creat, el va putea fi salvat fie cu numele generat automat (Book1, Book2, …) în formatul ales la creare, fie i se pot schimba numele şi tipul.

Deşi Windows acceptă litere mari sau mici, numele fişierelor nu sunt case-sensitive (fişierul BOOK1.XLS va suprascrie fişierul Book1.xls existent în acelaşi folder). Nici hyperlink-urile din paginile Web nu ţin cont de literele mari sau mici din numele destinaţiilor (alte fişiere), însă acest lucru nu mai este valabil în Linux. De aceea, trebuie acordată o deosebită atenţie numelor fişierelor (preferabil litere mici, fără diacritice sau alte simboluri speciale), care de obicei sunt stocate pe servere Web care rulează sub sistemul de operare Linux.

Salvare cu schimbarea numelui sau a formatului (Save as)

Meniu: File->Save As…

Pentru un registru de lucru salvat anterior şi deschis cu comanda Open, comanda Save As se poate folosi pentru schimbarea numelui sau formatului. Pentru un registru de lucru nou creat, comanda Save as funcţionează la fel cu comanda Save, permiţând schimbarea atât a numelui implicit, cât şi a tipului registrului. Comanda Save as permite schimbarea amplasării documentului (alt folder/partiţie de pe discul local sau din reţeaua locală, Amplasări FTP).

Excel poate salva un registru de lucru şi în alte formate decât cel implicit (Microsoft Office Excel Workbook – .xls), în funcţie de filtrele şi modulele (plug-ins) instalate pentru diverse conversii între formate. Salvarea se poate face în formatele:

  • text în diferite formate: .txt (Tab delimited), .csv (Comma-separated values),.prn (Space delimited);
  • formate ale altor programe de calcul tabelar sau baze de date: .wk? (Lotus 1-2-3), .wq1 (Quattro Pro/DOS), .dbf (dBase);
  • formate pentru exportul datelor: .dif (Data Interchange Format), .slk (SYLK);
  • .xml (eXtended Markup Language);
  • .htm, .html (pagină Web);
  • .xlt (şablon – Template);
  • .xla (Excel Add-In);
  • .xls în formate ale versiunilor mai vechi de Office (5.0/95 sau 97-2003).

Salvare ca pagină Web (Save as Web Page)

Meniu: File->Save as Web Page…

Registrul de lucru curent poate fi salvat ca pagină Web, pentru vizualizare prin intermediul unui browser. Formatele de pagină Web permise sunt:

- .htm, .html (Web Page)

Fişierul salvat în acest format va conţine absolut toate marcajele necesare pentru vizualizarea documentului într-un browser exact aşa cum apare şi în fereastra Word, cu păstrarea intactă a tuturor funcţionalităţilor elementelor.

- .mht, .mhtml (Single File Web Page)

MIME HTML este un standard de includere a tuturor surselor externe (text, imagini, sunete etc.) legate de o pagină Web, într-o singură arhivă. Această încapsulare a resurselor permite publicarea întregului site într-un fişier .mht unic sau trimiterea lui prin poşta electronică (e-mail) ca fişier ataşat (attachment). Formatul a fost introdus în 1999, odată cu Internet Explorer 5.

Se poate genera o pagină Web:

- statică în care se exportă toate foile de lucru sau doar anumite foi de lucru din registrul curent;
- interactivă, care permite introducerea şi prelucrarea datelor într-o interfaţă similară celei din Excel, însă cu facilităţi mult reduse. Pagina generată se poate deschide în browserul Internet Explorer 5.01 sau superior. Se pot alege:

  • elementele care să apară în pagină (o zonă de celule, elementele de pe o anumită foaie de lucru sau întregul registru de lucru);
  • tipul de interactivitate (Spreadsheet – pentru introducerea şi calculul datelor – sau PivotTable – filtrarea, sortarea şi sinteza datelor).

Documentul poate avea un titlul (Title) şi va fi publicat (salvat) local.

Salvarea spaţiului de lucru (Workspace)

Meniu: File->Save Workspace

Această caracteristică permite salvarea spaţiului de lucru (informaţii despre fişierele deschise, poziţiile şi dimensiunile ferestrelor, zone de tipărit şi setări de vizualizare din interfaţă). Un spaţiu de lucru nu salvează fişierele propriu-zise, ci este o metodă de a redeschide automat fişierele conţinute şi a reorganiza facil ferestrele pe ecran, aşa cum a fost salvată acea vizualizare.

No Comments - Leave a comment

Leave a commentUtilizator: , data curenta: 21 January 2021