Cel.ro

Crearea unui nou registru de lucru (Workbook) în Excel 2003

by gmp
Published on: 8 August 2011
Comments: No Comments

Meniu:    File -> New…
Panou de activitate (Task Pane): New Workbook
Buton: New (bara de butoane Standard) – pentru registru necompletat
Shortcut: Ctrl+N – pentru registru necompletat

La lansarea în execuţie, Microsoft Excel deschide automat un registru de lucru nou, gol, care va purta numele implicit Book1 (temporar, până la prima salvare când i se poate schimba acest nume). Crearea succesivă a noi registre de lucru în aceeaşi sesiune de lucru (fără a închide aplicaţia Excel) generează nume de forma Book2, Book3 etc.

Un nou registru de lucru poate fi creat:

- necompletat (“Blank workbook“) – este un registru de lucru gol, bazat pe un şablon global. Noul registru de lucru este format implicit din 3 foi de lucru (numărul implicit de foi de lucru se poate modifica din meniul Tools -> Options -> General, opţiunea Sheets in new workbook).

- dintr-un registru existent (“From existing workbook“) – comanda este echivalentă cu deschiderea registrului existent şi atribuirea automată a unui nume implicit pentru noul registru de lucru astfel creat (este o metodă de protejare a datelor din fişierul original).

- pe baza unor şabloane specifice (“Templates”) – este creat un registru de lucru dintr-un şablon ales (altul decât cel implicit). Extensia tipică pentru un fişier şablon este .xlt (Excel Templates). Şabloanele sunt utilizate pentru crearea rapidă a unor noi registre de lucru bazate pe un format deja existent, în care se vor modifica doar datele introduse. Utilizatorul îşi poate crea şi salva propriile şabloane sau le poate folosi pe cele incluse, situate pe discul local (“On my computer“), în locaţiile partajate din reţeaua locală sau ale amplasări (de exemplu, site-uri Web) sau online (“Templates on Office Online”).

No Comments - Leave a comment

Leave a commentUtilizator: , data curenta: 11 April 2021