Cel.ro

Registru de lucru (Workbook) în Excel 2003. Prezentare generală.

by gmp
Published on: 8 August 2011
Comments: No Comments

Microsoft Excel face parte din categoria programelor de calcul tabelar (“spreadsheet“) care permit facilităţi precum:

 • înregistrarea şi prelucrarea datelor sub formă tabelară
 • calcule matematice, statistice, financiare, prelucrări de date numerice şi text
 • construirea şi afişarea sub formă grafică a datelor din tabele
 • sortarea şi filtrarea datelor
 • generarea unor rapoarte
 • lucrul cu baze de date
 • automatizarea unor sarcini prin utilizarea macro-comenzilor

Un registru de lucru (Workbook) este un fişier formatat, specific programului Excel, în care se stochează diverse tipuri de informaţii:

 • textul din foile de lucru (Worksheet);
 • datele (text sau numerice) care vor fi prelucrate;
 • rezultatele unor calcule matematice;
 • reprezentări grafice (Chart) ale datelor;
 • orice alt tip de obiect specific suitei Microsoft Office sau, prin tehnica OLE (Object Linking and Embedding), orice alt tip de obiect din Window;
 • macrocomenzi şi ferestre de dialog.

Un registru de lucru poate conţine una sau mai multe:

 • foi de lucru (Worksheet) care conţin text şi date numerice;
 • foi cu reprezentări grafice (Chart);
 • ferestre de dialog (Dialog);
 • macrocomenzi (Macro).

Fiecare foaie are un nume unic, afişat pe etichetele dispuse sub formă de tab-uri, desfăşurate în partea de jos a interfeţei aplicaţiei.

Operaţiile legate de registrele de lucru Excel constau în:

Operaţiile de gestionare a foilor de lucru conţinute de un registru Excel constau în:

Aceste operaţii se aleg din meniurile Excel sau din meniul contextual care apare dacă se dă clic dreapta pe numele foii de lucru din partea de jos a interfeţei (acest mod de lucru este recomandabil, deoarece în meniul contextual toate operaţiile uzuale sunt reunite într-un singur loc, iar accesarea lor este rapidă).

No Comments - Leave a comment

Leave a commentUtilizator: , data curenta: 26 January 2021