Cel.ro

Crearea stilurilor (Styles) în Microsoft Word 2003

by gmp
Published on: 5 July 2011
Categories: Lucrarea 7, Office
Comments: No Comments

Meniu: Format -> Styles and Formatting…
Buton:  New Style (
Task Pane)
Panou de activitate:  Styles and Formatting | New Style |

Fereastra de dialog New Style prezintă toate opţiunile disponibile pentru crearea unui nou stil:

  • numele stilului (ce va putea fi folosit atât în documentul curent, cât şi în alte documente, dacă se bifează opţiunea Add to template);
  • tipul stilului: caracter, paragraf, tabel sau listă; în funcţie de tip stilul se va aplica la nivel de caracter, paragraf, textului dintr-un tabel sau dintr-o listă;
  • stilul (cel implicit sau alt stil existent) ce va sta la baza noului stil; implicit stilul Normal stă la baza oricărui stil nou;
  • stilul pentru paragraful următor (acesta poate avea un alt stil decât cel nou creat);
  • proprietăţile efective ale textului (font, dimensiune, stil, culoare, aliniere, spaţiere, aliniere, chenar, limbă, combinaţia de taste rapide etc.) – mai multe opţiuni sunt disponibile apăsând butonul Format;
  • opţiunea Add to template permite salvarea stilurilor nou create (sau a celor modificate) şi în şablonul care a stat la baza documentului, astfel încât să fie disponibile şi altor documente bazate pe şablonul respectiv (implicit stilurile vor fi salvate doar în documentul în care au fost definite);
  • opţiunea Automatically update permite actualizarea automată a stilului (orice modificare manuală a proprietăţilor paragrafelor ce posedă acel stil se va salva şi în proprietăţile stilului); opţiunea este disponibilă doar pentru stiluri tip paragraf.
No Comments - Leave a comment

Leave a commentUtilizator: , data curenta: 26 January 2021