Cel.ro

Office Word 2003 Lucrarea 12

by gmp
Published on: 23 July 2011
Categories: Lucrarea 12, Office
Comments: No Comments

Obiective:

Macrocomenzi (Macros)

1. Macrocomenzi înregistrate (Record New Macro).
2. Programare în VBA folosind Microsoft Visual Basic Editor.

TEMA

12.1. Creaţi un document nou. Folosind metoda înregistrării macrocomenzilor, creaţi o macrocomandă (denumită usr_fontdim) pe care o veţi salva în documentul curent. Macrocomanda va automatiza următoarele acţiuni:

- aplicarea pentru întregul text din document a proprietăţilor: font Tahoma, dimensiune 10 pt.

12.2. Vizualizaţi lista macrocomenzilor disponibile în document şi identificaţi macrocomanda cu numele usr_fontdim inserată la punctul anterior.

12.3. Vizualizaţi codul macrocomenzii usr_fontdim. Acesta ar trebui să fie de forma:

Sub usr_fontdim()
'
' usr_fontdim Macro
'
Selection.WholeStory
Selection.Font.Name = "Tahoma"
Selection.Font.Size = 10
End Sub

12.4. Deschideţi fişierul sursa.doc şi rulaţi (executaţi) macrocomanda usr_fontdim pe textul existent. Observaţii.

12.5. Creaţi succesiv câte o macrocomandă pe care o veţi salva în fişierul şablon general (Normal.dot), pentru următoarele acţiuni:

Nume macrocomandă Acţiune
usr_stilcul aplicarea pentru întregul text din document a proprietăţilor:

- stil îngroşat (Bold);

- culoare roşu (Red).

usr_centru aliniere la centru pentru întregul text din document
usr_2col formatarea întregului text din document pe 2 coloane (Columns)
usr_maj transformarea întregului text din document în majuscule

Odată creată o macrocomandă, executaţi-o şi observaţi funcţionarea. Vizualizaţi codul în limbaj VBA asociat fiecărei macrocomenzi.

No Comments - Leave a comment

Leave a commentUtilizator: , data curenta: 25 January 2021