Cel.ro

Formă automată (AutoShape) în Office Word 2003

by gmp
Published on: 27 March 2011
Categories: Lucrarea 3, Office
Comments: 1 Comment

Meniu: Insert -> Picture -> AutoShapes

Formele automate sunt desene predefinite cu conţinut simplu, de la care se pot construi forme complexe. Există mai multe categorii de forme automate ce se pot crea:

- linii – drepte, curbe, forme libere, săgeţi (Lines)
- conectori pentru diagrame tip flux (Connectors)
- forme de bază – dreptunghiuri, elipse, arce de cerc, paralelipipede (Basic Shapes)
- forme indicatoare bloc – săgeţi, dreptunghiuri (Block Arrows)
- elemente şi forme pentru scheme logice (Flowchart)
- stele şi forme ondulate (Stars and Banners)
- forme explicative (Callouts)
- alte forme automate sunt disponibile în catalogul de Clip Art-uri (creat cu Clip Organizer) sau online pe Internet.

Pentru introducerea unui pătrat sau cerc se alege forma Rectangle, respectiv Oval, iar trasarea acestora se va face ţinând tasta Shift apăsată.

Sunt modificabile următoarele proprietăţi ale unei forme automate (dublu click pe obiect sau din meniul contextual se alege Format…):

-          culoarea de umplere (Color) şi transparenţa (Transparency)
-          proprietăţile liniei de chenar (Line)
-          tipul terminaţiei, doar pentru formele tip linie (Arrows)
-          redimensionare (scalare simetrică – redimensionare sau asimetrică – deformare) (Width, Height)
-          rotirea obiectului (Rotation)
-          modul de aşezare a obiectului faţă de textul din document (Wrapping Style)
-          textul alternativ (folosit în pagini Web)

Operaţiile uzuale pentru un obiect tip formă automată sunt în general valabile şi pentru celelalte tipuri de obiecte întâlnite într-un document. Acţiunile sunt posibile folosind meniurile corespunzătoare butonului Draw sau butoanele disponibile pe bara de butoane Drawing:

- mutare în pagină (operaţii drag&drop cu mouse-ul), redimensionare (folosind marcajele de redimensionare)
- editare puncte componente ale conturului (Edit Points)
- grup (Group)
- aliniere, distribuire (Align or Distribute)
- ordonare (Order)
- rotire, oglindire (Rotate or Flip)
- umbrire (buton Shadow Style)
- efecte 3D (buton 3-D Style)

Tuturor formelor automate (mai puţin celor de tip linie şi forme libere) li se poate adăuga text (din meniul contextual se alege comanda Add text). Direcţia textului poate fi pe orizontală sau verticală.

1 Comment - Leave a comment
  1. trackbacks:
  2. [...] şi formatarea obiectelor tip: formă automată (Auto Shape), text artistic (Wordart), casetă de text (Text [...]

Leave a commentUtilizator: , data curenta: 25 January 2021