Cel.ro

Formatarea celulelor (număr, aliniere, font, chenar, culoare) în Microsoft Excel 2003

by gmp
Published on: 12 August 2011
Comments: No Comments

Meniu:    Format -> Cells
Shortcut: Ctrl+1

Fereastra de formatare a celulelor unei foi de lucru Excel cuprinde următoarele capitole (aranjate sub formă de tab-uri):

NUMBER

Tab-ul Number setează opţiuni privind modul de vizualizare (afişare) a datelor. Formatul de număr ales pentru afişare nu afectează valoarea folosită de Excel în calculele matematice. Valoarea dintr-o celulă, efectiv folosită în calcule, apare în bara de formule când celula este selectată. Excel stochează datele numerice şi efectuează calcule cu o precizie de 15 cifre.

General

Afişează datele într-un mod detectat automat (în Excel aceasta este afişarea implicită). Pentru numere de 12 cifre sau mai multe, Excel afişează valorile în format Ştiinţific (Scientific), lucru care se poate schimba dacă se alege categoria Number (vezi mai jos).

Număr Număr afişat (categoria General) Număr stocat
12345678901 12345678901 12345678901
123456789012 1,23457E+11 123456789012
123456789012345 1,23457E+14 123456789012345
1234567890123456 1,23457E+15 1234567890123450
12345678901234567 1,23457E+16 12345678901234500

12345678901 are 11 cifre şi este afişat în format General

123456789012 are 12 cifre şi este afişat în format Ştiinţific

123456789012345 are 15 cifre: este afişat în format Ştiinţific şi este stocat ca 123456789012345

1234567890123456 are 16 cifre: este afişat în format Ştiinţific şi este stocat ca 1234567890123450

12345678901234567 are 17 cifre: este afişat în format Ştiinţific şi este stocat ca 12345678901234500

Număr Număr afişat (categoria General) Număr stocat
0,12345678901 0,123456789 0,12345678901
0,123456789012345 0,123456789 0,123456789012345
0,1234567890123456 0,123456789 0,123456789012345
0,12345678901234567 0,123456789 0,123456789012345

Numărul 0,123456789012345 (15 zecimale) va fi folosit ca atare în calcule, însă 0,1234567890123456 (16 zecimale) va fi stocat şi utilizat în formule ca 0,123456789012345.

Number

Formatul numeric permite stabilirea numărului de zecimale şi dacă se utilizează sau nu separatorul miilor (punctul sau virgula, în funcţie de setările regionale din Control Panel).

Număr Număr afişat (categoria Number, 3 zecimale)
12345678901,2 12345678901,200
0,123456789012 0,123

Currency

Format utilizat în general pentru valori monetare. Se pot alege numărul de zecimale şi simbolul (moneda) – lei, € (euro), $ (US dollar), £ (pound sterling) etc..

Număr Număr afişat (categoria Currency, 3 zecimale, moneda lei)
5,2 5,200 lei
0,52 0,520 lei

Accounting

Utilizat de asemenea pentru valori monetare. Faţă de categoria Currency, aliniază punctul zecimal şi numele valutei afişate.

Date

În funcţie de zona geografică stabilită, modul de afişare a datei calendaristice se poate alege din mai multe formate: zz.ll.aaaa, zz-lll., ll-aaaa etc. Formatul de dată calendaristică se poate particulariza dacă se alege categoria Custom (vezi mai jos). Numărul serial atribuit unei date calendaristice poate fi văzut dacă se alege categoria General pentru acea celulă (altfel celula este afişată ca dată calendaristică, în formatul ales).

Anii introduşi ca 2 cifre au următoarele interpretări implicite în Excel (modificabile din Control Panel -> Regional Settings):

 • 00 la 29 – perioada anilor 2000 – 2029 (de exemplu, 01.01.11 înseamnă 1 ianuarie 2011);
 • 30 la 99 – perioada anilor 1930 – 1999 (de exemplu, 01.01.80 înseamnă 1 ianuarie 1980).

Dată Dată afişată (categoria Date) Număr serial (categoria General)
01.01.2011 1-ian.
1-ian.-11
1 ianuarie 2011
40544

Time

Similar ca la Date, timpul este afişat în diverse formate, în funcţie de setările regionale: hh:mm, hh:mm:ss, h:mm PM etc. Formatul de timp se poate particulariza dacă se alege categoria Custom (vezi mai jos). Valoarea zecimală a celulei (fracţiunea din timpul scurs de la începutul zilei) poate fi văzută dacă se alege categoria General pentru acea celulă (altfel celula este afişată ca timp, în formatul ales).

Timp Dată afişată (categoria Date) Număr zecimal (categoria General)
19:15 19:15:00
7:15:00 PM
7:15 PM
0,802083333

Percentage

Afişare ca procent, cu un număr stabilit de zecimale. Simbolul “%” este plasat automat la sfârşitul celulei.

Număr Număr afişat (categoria Percentage, 2 zecimale)
0,74814 74,81%

Fraction

Afişare ca fracţie, în diverse formate: 1/4, 21/25, 312/943, 1/2, 2/4, 4/8, 8/16, 3/10, 30/100.

Număr Număr afişat (categoria Fraction, Up to one digit)
5,145 5 1/7

Scientific

Afişează un număr în notaţie exponenţială, prin înlocuirea unei părţi a numărului cu E+n (E – Exponent). Numărul rămas este multiplicat cu 10n.

De exemplu, numărul va fi scris în format Ştiinţific cu 3 zecimale:.

Număr Număr afişat (categoria Scientific, 3 zecimale)
12345678901 1,235E+10
0,12345678901 1,235E-01

Text

Informaţia este tratată ca text (chiar dacă sunt date numerice) şi apare aşa cum este introdusă. Dacă o celulă este de tip Text, conţinutul ei poate să înceapă cu caracterele “=”, “+” sau “-” fără ca Excel să considere că acolo urmează o formulă.

Special

Afişează datele numerice în formate predefinte, utile în liste sau baze de date: cod poştal, număr de telefon, număr de asigurare sau cod numeric personal.

Număr Număr afişat (categoria Special, tip Număr telefon)
40123456789 (4012) 345-6789

Custom

Permite crearea unor stiluri proprii de afişare a datelor prin modificarea modelelor existente sau prin crearea unora absolut noi. În funcţie de limba versiunii de Excel, se pot crea între 200 şi 250 de formate de numere particularizate.

Se pot specifica maxim 4 secţiuni de coduri pentru formatarea numerelor pozitive, negative, a zero-urilor şi a textului, în această ordine (formatarea textului este întotdeauna ultima). Cele 4 secţiuni sunt separate prin punct şi virgulă (“;”). Dacă sunt prezente doar 2 secţiuni, prima este folosită pentru numere pozitive şi zerouri, iar a doua pentru numere negative. Dacă este prezentă o singură secţiune, se va folosit pentru toate numerele. Pentru a sări o secţiune se introduce caracterul “;” din finalul acelei secţiuni.

#,###.00_);[Red](#,###.00);0.00;”text_explicativ”@

Pentru mai multe informaţii vedeţi capitolul Particularizarea formatului unei celule în Microsoft Excel 2003.

Exemplu:

Numărul 1,5562 va fi afişat astfel:

General 1,5562
Number
2 zecimale
1,56
Currency
2 zecimale
1,6 lei
Procent
2 zecimale
155,62%
Fraction
stil 2 cifre
1 5/9
Scientific
3 zecimale
1,556E+00
Text 1,5562
Custom
0,00 “cm”
1,56 cm

ALIGNMENT

Tab-ul Alignment setează opţiuni privind:

- alinierea textului, care poate fi:

 • pe orizontală: General (autodetectată), Left, Center, Right, Fill, Justify, Center Across Selection sau Distributed;
 • pe verticală: Top, Center, Bottom, Justify, Distributed;
 • indentarea (caseta Indent) – introducerea unui aliniat în funcţie de setările orizontale/verticale, exprimat în multipli de lăţimea unui caracter;

- orientarea textului, care poate fi:

 • pe verticală (caracter sub caracter);
 • pe orizontală, între 0 grade (implicit) şi ±90 grade;

- modul de apariţie a textului în celulă:

 • împărţirea textului pe mai multe linii (Wrap text);
 • reducerea aparentă a mărimii fontului, astfel încât textul să încapă în lăţimea coloanei (Shrink to fit);
 • îmbinarea a două sau mai multe celule adiacente în una singură (Merge cells). Referinţa la celula îmbinată va fi dată de celula din stânga-sus a zonei iniţiale de celule.

ordinea de citire şi aliniere a textului (de la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga sau în funcţie de Context).

FONT

Tab-ul Font setează opţiuni privind:

 • fontul folosit;
 • stilul fontului (Regular, Bold, Italic sau Bold Italic);
 • dimensiunea (între 1 şi 1638, depinde de fontul selectat şi imprimanta instalată în sistem);
 • sublinierea cu diferite stiluri: linie simplă, dublă sau stil contabil (acoperă toată lăţimea celulei);
 • culoarea textului (se poate alege o culoare dintr-o paletă relativ restrânsă, deoarece nu permite alegerea culorii din nuanţe de Red – Green – Blue);
 • efecte precum scrierea la exponent/indice (Superscript/Subscript) sau tăierea textului cu o linie orizontală (Strikethrough);
 • revenirea la proprietăţile implicite ale fontului, definite în stilul Normal (caseta Normal font).

Proprietăţile fontului se pot stabili unitar la nivelul întregii celule (selecţii de celule), sau individual, doar pentru o parte a textului dintr-o celulă. Pentru acest ultim caz se intră în modul de editare a celulei (cu dublu clic pe celulă, din bara de formule sau cu tasta F2), se selectează textul dorit şi se accesează meniul Format Cells (sau combinaţia de taste Ctrl+1).

BORDER

Tab-ul Border setează opţiuni privind chenarul unei celule sau selecţii de celule. Se pot stabili:

 • marginile celulei la care să se aplice chenarul (sus, jos, stânga, dreapta şi/sau pe diagonale);
 • stilul liniei;
 • culoarea liniei de chenar.

Paleta din care se poate alege culoarea este relativ restrânsă deoarece nu permite alegerea nuanţelor Red – Green – Blue, ci doar o culoare predefinită.

PATTERNS

Tab-ul Patterns setează opţiuni privind:

 • culoarea solidă aplicată pentru fundalul (umplerea) unei celule;
 • o textură (Pattern) şi culoarea ei, model care se aplică peste culoare solidă.

Paleta din care se poate alege culoarea este relativ restrânsă deoarece nu permite alegerea nuanţelor Red – Green – Blue, ci doar o culoare predefinită.

PROTECTION

Tab-ul Protection setează opţiuni privind protejarea celulei, valabile doar atunci când foaia de lucru (Worksheet) este protejată, cu sau fără parolă. Prin protejarea foii de lucru (din meniul Tools->Protection->Protect Sheet), conţinutul unei celule se poate stabili să fie:

 • blocat (Locked) – bifat implicit, dacă o foaie de lucru este protejată, toate celulele sunt blocate la modificare, mutare, redimensionare sau ştergere;
 • ascuns (Hidden) – formula dintr-o celulă nu este vizibilă.

Proprietăţile celulelor pot fi modificate doar dacă se elimină protecţia foii de lucru (din meniul Tools->Protection->Unprotect Sheet).

No Comments - Leave a comment

Leave a commentUtilizator: , data curenta: 21 January 2021