Cel.ro

Funcţii (Functions) în Microsoft Excel 2003

by gmp
Published on: 8 August 2011
Comments: No Comments

Meniu:  Insert -> Function
Combinaţie de taste: Shift+F3
Buton: Insert Function

Pentru introducerea funcţiilor este recomandată utilizarea ferestrei Insert Function deoarece:

  • oferă o listă a funcţiilor implementate în Excel, organizate pe categorii, şi permite alegerea uşoară a funcţiei dorite;
  • furnizează detalii despre funcţie, rolul ei şi parametrii necesari;
  • facilitează introducerea argumentelor funcţiei şi afişează rezultatele parţiale obţinute, înainte de introducerea efectivă a funcţiei în celulă.

În cazul în care se cunosc funcţiile care trebuie folosite, acestea se pot edita direct în Bara de formule (Formula Bar) sau în celulă. În acest caz, un mesaj informativ (tooltip) prezintă argumentele funcţiei şi asistă utilizatorul la introducerea lor.

Forma generală a unei funcţii este:

nume_funcţie (argument1; argument2; …)

Observaţie: Operatorul de enumerare a argumentelor este virgula (“,” – comma) dacă setările regionale sunt stabilite pe English.

O funcţie are:

nume_funcţie – este un nume unic, compus din două sau mai multe caractere;

argumentx – un argument sau o listă de argumente, introduse într-o ordine predefinită şi care respectă o anumită structură. Argumentele unei funcţii pot fi: constante, referinţe la celule sau domenii de celule, etichete (Label), nume definite (Name), o matrice de celule sau chiar alte funcţii (se pot realiza maxim 7 niveluri imbricate de funcţii).

Există şi funcţii fără argumente – de exemplu, funcţia PI(), care returnează valoarea  constantei pi.

Tip Descriere Funcţii
Matematice (Math & Trig) Calcule aritmetice şi funcţii trigonometrice ABS, ACOS, ACOSH, ASIN, ASINH, ATAN, ATAN2, ATANH, CEILING, COMBIN, COS, COSH, DEGREES, EVEN, EXP, FACT, FACTDOUBLE, FLOOR, GCD, INT, LCM, LN, LOG, LOG10, MDETERM, MINVERSE, MMULT, MOD, MROUND, MULTINOMIAL, ODD, PI, POWER, PRODUCT, QUOTIENT, RADIANS, RAND, RANDBETWEEN, ROMAN, ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP, SERIESSUM, SIGN, SIN, SINH, SQRT, SQRTPI, SUBTOTAL, SUM, SUMIF, SUMPRODUCT, SUMSQ, SUMX2MY2, SUMX2PY2, SUMXMY2, TAN, TANH, TRUNC
Statistice (Statistical) Calcul de indicatori statistici pe serii de date AVEDEV, AVERAGE, AVERAGEA, AVERAGEIF, AVERAGEIFS, BETA.DIST, BETA.INV, BINOM.DIST, BINOM.INV, CHISQ.DIST, CHISQ.DIST.RT, CHISQ.INV, CHISQ.INV.RT, CHISQ.TEST, CONFIDENCE.NORM, CONFIDENCE.T, CORREL, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF, COUNTIFS, COVARIANCE.P, COVARIANCE.S, DEVSQ, EXPON.DIST, F.DIST, F.DIST.RT, F.INV, F.INV.RT, F.TEST, FISHER, FISHERINV, FORECAST, FREQUENCY, GAMMA.DIST, GAMMA.INV, GAMMALN, GAMMALN.PRECISE, GEOMEAN, GROWTH, HARMEAN, HYPGEOM.DIST, INTERCEPT, KURT, LARGE, LINEST, LOGEST, LOGNORM.DIST, LOGNORM.INV, MAX, MAXA, MEDIAN, MIN, MINA, MODE.MULT, MODE.SNGL, NEGBINOM.DIST, NORM.DIST, NORM.INV, NORM.S.DIST, NORM.S.INV, PEARSON, PERCENTILE.EXC, PERCENTILE.INC, PERCENTRANK.EXC, PERCENTRANK.INC, PERMUT, POISSON.DIST, PROB, QUARTILE.EXC, QUARTILE.INC, RANK.AVG, RANK.EQ, RSQ, SKEW, SLOPE, SMALL, STANDARDIZE, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, STEYX, T.DIST, T.DIST.2T, T.DIST.RT, T.INV, T.INV.2T, TREND, TRIMMEAN, T.TEST, VAR.P, VAR.S, VARA, VARPA, WEIBULL.DIST, Z.TEST
Financiare (Financial) Calcul dobânzi, rate, împrumuturi, termene ACCRINT, ACCRINTM, AMORDEGRC, AMORLINC, COUPDAYBS, COUPDAYS, COUPDAYSNC, COUPNCD, COUPNUM, COUPPCD, CUMIPMT, CUMPRINC, DB, DDB, DISC, DOLLARDE, DOLLARFR, DURATION, EFFECT, FV, FVSCHEDULE, INTRATE, IPMT, IRR, ISPMT, MDURATION, MIRR, NOMINAL, NPER, NPV, ODDFPRICE, ODDFYIELD, ODDLPRICE, ODDLYIELD, PMT, PPMT, PRICE, PRICEDISC, PRICEMAT, PV, RATE, RECEIVED, SLN, SYD, TBILLEQ, TBILLPRICE, TBILLYIELD, VDB, XIRR, XNPV, YIELD, YIELDDISC, YIELDMAT
Logice (Logical) Testarea unor condiţii şi evaluarea unor funcţii logice AND,  FALSE,  IF,  IFERROR,  NOT,  OR,  TRUE
Data şi ora (Date & Time) Calcul şi afişare data calendaristică şi ora DATE,  DATEVALUE,  DAY,  DAYS360,  EDATE,  EOMONTH,  HOUR,  MINUTE,  MONTH,  NETWORKDAYS,  NETWORKDAYS.INTL,  NOW,  SECOND,  TIME,  TIMEVALUE,  TODAY,  WEEKDAY,  WEEKNUM,  WORKDAY,  WORKDAY.INTL,  YEAR,  YEARFRAC
Calcule în baze de date (Database) Calcule de indicatori într-o bază de date DAVERAGE,  DCOUNT,  DCOUNTA,  DGET,  DMAX,  DMIN,  DPRODUCT,  DSTDEV,  DSTDEVP,  DSUM,  DVAR,  DVARP
Text (Text) Prelucrarea unor şiruri de caractere ASC,  BAHTTEXT,  CHAR,  CLEAN,  CODE,  CONCATENATE,  DOLLAR,  EXACT,  FIND, FINDB,  FIXED,  JIS,  LEFT, LEFTB,  LEN, LENB,  LOWER,  MID, MIDB,  PHONETIC,  PROPER,  REPLACE, REPLACEB,  REPT,  RIGHT, RIGHTB,  SEARCH, SEARCHB,  SUBSTITUTE,  T,  TEXT,  TRIM,  UPPER,  VALUE
Căutări şi Referinţe (Lookup & Reference) Diverse evaluări ale datelor din celulele foii de calcul ADDRESS,  AREAS,  CHOOSE,  COLUMN,  COLUMNS,  GETPIVOTDATA,  HLOOKUP,  HYPERLINK,  INDEX,  INDIRECT,  LOOKUP,  MATCH,  OFFSET,  ROW,  ROWS,  RTD,  TRANSPOSE,  VLOOKUP
Informaţii (Information) Informaţii despre formatarea, localizarea sau conţinutul unor celule. Verifică tipul unei valori. CELL,  ERROR.TYPE,  INFO,  ISBLANK,  ISERR,  ISERROR,  ISEVEN,  ISLOGICAL,  ISNA,  ISNONTEXT,  ISNUMBER,  ISODD,  ISREF,  ISTEXT,  N,  NA,  TYPE
Definite de utilizator (User Defined) Funcţii instalate prin add-in CALL,  EUROCONVERT,  REGISTER.ID,  SQL.REQUEST
Funcţii inginereşti (Engineering Functions) Funcţii disponibile în Analysis Toolpak (Tools -> Add-Ins) BESSELI,  BESSELJ,  BESSELK,  BESSELY,  BIN2DEC,  BIN2HEX,  BIN2OCT,  COMPLEX,  CONVERT,  DEC2BIN,  DEC2HEX,  DEC2OCT,  DELTA,  ERF,  ERF.PRECISE,  ERFC,  ERFC.PRECISE,  GESTEP,  HEX2BIN,  HEX2DEC,  HEX2OCT,  IMABS,  IMAGINARY,  IMARGUMENT,  IMCONJUGATE,  IMCOS,  IMDIV,  IMEXP,  IMLN,  IMLOG10,  IMLOG2,  IMPOWER,  IMPRODUCT,  IMREAL,  IMSIN,  IMSQRT,  IMSUB,  IMSUM,  OCT2BIN,  OCT2DEC,  OCT2HEX
Cube Functions Prelucrare date de pe server de baze de date OLAP (On-Line Analytical Processing) CUBEKPIMEMBER,  CUBEMEMBER,  CUBEMEMBERPROPERTY,  CUBERANKEDMEMBER,  CUBESET,  CUBESETCOUNT,  CUBEVALUE
No Comments - Leave a comment

Leave a commentUtilizator: , data curenta: 27 October 2020