Cel.ro

Funcţii şi formule matematice în Office Word 2003

by gmp
Published on: 11 June 2011
Categories: Lucrarea 4, Office
Comments: No Comments

Meniu:    Table-> Formula…

Deşi Word este un program complex pentru procesarea textului şi nu este dedicat efectuării de operaţii matematice, permite totuşi realizarea unor calcule de o complexitate nu foarte ridicată. Acestea se realizează prin inserarea în tabel a unor câmpuri (Fields) speciale de tip formulă matematică (Formula) care efectuează diverse operaţii între celule ce conţin date numerice.

O formulă se poate introduce oriunde în document, însă apelarea conţinutului unor celule se poate face doar dacă formula este inserată în tabelul respectiv.

Se poate formata aspectul rezultatului (Word pune la dispoziţie mai multe formate predefinite de afişare sau utilizatorul poate să particularizeze modul de apariţie a rezultatului).

Spre deosebire de Excel, Word nu face actualizarea automată a rezultatelor unei formule matematice. Actualizarea câmpului se face manual (din meniul contextual asociat câmpului se foloseşte comanda Update Field sau tasta F9) sau automat înainte de tipărire (dacă este bifată această opţiune).

Operatorii disponibili în Word sunt:

Operator Semnificaţie
+ Adunare
Scădere
* Înmulţire
/ Împărţire
% Procentaj
^ Puteri şi radicali
= Egal
< Mai mic
<= Mai mic sau egal
> Mai mare
>= Mai mare sau egal
<> Diferit de

Funcţiile recunoscute de Word sunt:

Funcţia Descriere
ABS (x) Valoarea pozitivă a unui număr sau formulă (modulul)
AND (x,y) ŞI Logic – Returnează valoarea 1 (True, Adevărat) dacă valorile logice ale lui x şi y sunt 1 şi valoarea 0 (False,Fals) in rest
AVERAGE ( ) Media unei liste de valori
COUNT ( ) Numărul de elemente dintr-o listă
DEFINED (x) Returnează valoarea 1 dacă expresia x este validă sau valoarea 0 dacă expresia nu poate fi evaluată
FALSE 0 (zero)
IF (x,y,z) Returnează y dacă expresia x este adevărată sau z dacă x este falsă
INT (x) Partea întreagă a valorii sau expresiei x
MIN ( ) Valoarea minimă dintr-o listă
MAX ( ) Valoarea maximă dintr-o listă
MOD (x,y) Restul împărţirii lui x la y (operaţia modulo)
NOT (x) Valoarea 0 dacă expresia x este adevărată sau valoarea 1 dacă expresia este falsă
OR (x,y) SAU Logic – Returnează valoarea 1 dacă una sau ambele expresii x şi y sunt adevărate sau valoarea 0 dacă ambele expresii sunt false
PRODUCT ( ) Rezultatul înmulţirii unor elemente din listă
ROUND (x,y) Valoarea lui x rotunjită la y zecimale
SIGN (x) Valoarea 1 dacă x este o valoare pozitivă sau -1 dacă x este negativ
SUM ( ) Suma unor valori sau formule
TRUE 1 (unu)

Apelarea conţinutului celulelor se face astfel: coloanele sunt identificate prin litere (A, B, C, ..), iar liniile prin numere (1, 2, 3,…). Valoarea dintr-o celulă va fi accesată folosind litera coloanei şi numărul liniei: A1, B3, C4 etc.

A B C
1 A1 B1 C1
2 A2 B2 C2
3 A3 B3 C3

Pentru a specifica un interval de celule ca parametru al unei funcţii se foloseşte operatorul două puncte “:”, iar dacă se doreşte apelarea mai multor celule se foloseşte operatorul virgulă “,”. Un câmp de tip formulă începe cu semnul =, după care urmează operanzi (constante, adrese de celule, funcţii) şi operatori.

Exemple:

Dacă în D1 inserăm câmpul =SUM(A1, B1, C1) vom obţine suma celor 3 celule (A1, B1 şi C1) – se putea scrie şi =SUM(A1:C1) sau =SUM(LEFT)

Dacă în A4 inserăm câmpul =MAX(A1:A3), va calcula maximul între celulele A1, A2 şi A3 – se putea scrie şi =MAX(ABOVE)

O formulă nu se poate insera ca text obişnuit, ci doar ca Field (câmp) fie din meniul Table->Formula, fie din Insert->Field (sau se apasă Ctrl+F9 şi se editează conţinutul formulei).

No Comments - Leave a comment

Leave a commentUtilizator: , data curenta: 26 January 2021