Cel.ro

Inserare tabel în Office Word 2003. Operaţii într-un tabel.

by gmp
Published on: 10 June 2011
Categories: Lucrarea 4, Office
Comments: No Comments

Meniu:    Table -> Insert Table…

Tabelele sunt obiecte ce îmbunătăţesc forma de prezentare a informaţiilor într-un document (text sau date numerice). Rolul lor este nu numai de a prezenta într-o formă succintă şi accesibilă datele numerice (centralizări, raportări, situaţii economice, financiare etc.), dar pot fi folosite şi pentru aranjarea în pagină a textului.

Un obiect de tip tabel (Table) este organizat sub forma unei matrici formată din linii (Rows) şi coloane (Columns). Intersecţia unei linii cu o coloană determină o celulă (Cell).

Crearea tabelului se face prin specificarea numărului de linii şi coloane. Odată creat, principalele operaţii posibile în tabel pot accesate din meniul Table sau din meniul contextual în funcţie de poziţia cursorului sau selecţia existentă (o singură celulă, un grup de celule, una sau mai multe linii sau coloane):

- inserare celulă (cu confirmare dacă dorim să deplasăm spre dreapta celulele de pe linia unde se inserează celula, să coborâm celulele aflate pe aceeaşi coloană, să inserăm o linie întreagă sau o coloană întreagă);

- ştergere celulă (cu confirmare dacă dorim să deplasăm la stânga celulele din dreapta, să ridicăm celulele aflate pe aceeaşi coloană, să ştergem întreaga linie sau întreaga coloană);- inserare / ştergere întreaga linie / coloană;

- îmbinare celule (Merge Cells) sau scindare celulă în mai multe linii / coloane (Split Cells);

- întreruperea tabelului (Split Table) pentru inserare de text sau alte informaţii.

Observaţii:

1. Inserarea unei linii la sfârşitul tabelului se poate face cu tasta Tab apăsată pe ultima linie a tabelului.

2. Tasta Delete (Del) şterge conţinutul celulelor şi nu elimină celulele din tabel (acest lucru se face cu comanda Table->Delete Cells).

3. Din meniul Table->Heading Rows Repeat se pot stabili rândurile (doar primul sau mai multe) de la începutul tabelului, care să se repete automat pe următoarele pagini atunci când lungimea tabelului depăşeşte o pagină.

No Comments - Leave a comment

Leave a commentUtilizator: , data curenta: 21 January 2021