Cel.ro

Liste marcate şi numerotate (Bullets and Numbering) în Office Word 2003

by gmp
Published on: 19 July 2011
Categories: Lucrarea 2, Office
Comments: No Comments

Meniu: Format->Bullets and Numbering…

La începutul unui rând poate exista un marcaj util în crearea unor liste ce conţin diverse enumerări. Marcate cu diverse simboluri sau numerotate în diverse stiluri, listele sunt elemente des întâlnite, prezentând informaţiile într-o manieră clară şi bine organizată. Listele marcate se folosesc de obicei pentru a enumera elemente cu aceeaşi importanţă, fără o anume ierarhie, pe când listele numerotate (mai ales cele multinivel) prezintă elementele structurat, după importanţă.

Listele pot fi:

- marcate (neordonate) fiind utilizate diverse simboluri: • · ■ ▪

- numerotate (ordonate):

  • formate simple de numerotare: litere şi cifre arabe sau romane însoţite de punct, paranteze sau alte caractere: a), b), c); A., B., C.; 1), 2), 3); I., II., III.;
  • multinivel – de forma 1.a.i., I,A.1., sau alte combinaţii.

Pentru listele marcate şi cele multivel se pot specifica şi imagini ca element de marcare. Fereastra Picture Bullet prezintă imagini extrase din catalogul Clipart şi identificate după cuvântul cheie (keyword) “bullet”. Numeroase opţiuni permit schimbarea marcajului (font, simbol sau imagine), alinierii, distanţelor faţă de text, formatului numărului etc.

No Comments - Leave a comment

Leave a commentUtilizator: , data curenta: 21 January 2021