Cel.ro

Salvarea unui document în Office Word 2003

by gmp
Published on: 26 March 2011
Categories: Lucrarea 1, Office
Comments: No Comments

Meniu: File->Save
Buton: Save (bara de butoane Standard)
Shortcut: Ctrl+S

Dacă documentul curent a fost deschis cu comanda Open (era salvat anterior pe disc), operaţia de salvare va suprascrie vechea versiune a documentului cu cea curentă, păstrându-se formatul documentului (tipul său). Dacă documentul este nou creat, el va putea fi salvat fie cu numele generate automat (Doc1, Doc2, …) în formatul ales la creare, fie i se pot schimba numele şi tipul.

Deşi Windows acceptă litere mari sau mici, numele fişierelor nu sunt case-sensitive (fişierul Doc1.doc va suprascrie fişierul doC1.DOC existent în acelaşi folder). Nici hyperlink-urile din paginile Web nu ţin cont de literele mari sau mici din numele destinaţiilor (alte fişiere), însă acest lucru nu mai este valabil în Linux. De aceea, trebuie acordată o deosebită atenţie numelor fişierelor (preferabil litere mici, fără diacritice sau alte simboluri speciale), care de obicei sunt stocate pe servere Web ce rulează sub sistemul de operare Linux.

Salvare cu schimbarea numelui sau a formatului (Save as)

Meniu: File->Save As…

Pentru un document salvat anterior şi deschis cu comanda Open, comanda Save As se poate folosi pentru schimbarea numelui sau formatului. Pentru un document nou creat, comanda Save as funcţionează la fel cu comanda Save, permiţând schimbarea atât a numelui implicit, cât şi a tipului documentului. Comanda Save as permite schimbarea amplasării documentului (alt folder/partiţie de pe discul local sau din reţeaua locală, Amplasări FTP).

Word poate salva documentul şi în alte formate decât cel implicit, în funcţie de filtrele şi modulele (plug-ins) instalate pentru diverse conversii între formate. Salvarea documentului curent se poate face:

- .doc (formatul implicit ales) sau .docx (pentru Office 2007 şi ulterior);
- .dot (Template – şablon) sau .dotx;
- în alte formate, fiind necesară o conversie:

  • .rtf (Rich Text Format)
  • .txt (text ASCII, fără formatare), cu codare implicită sau specificată
  • .wps (Microsoft Works)
  • .xml (eXtended Markup Language)
  • .pdf (Portable Document Format) – Office 2007
  • .odt (OpenDocument Text) – Office 2007

O problemă importantă o reprezintă salvarea compatibilă cu versiunile anterioare ale Word (Word 6.0 / 95 sau Word 97-2003). În acest caz elementele specifice pachetului Office 2003 sunt înlocuite cu o formatare acceptată de versiunile mai vechi, astfel încât documentul să poată fi deschis cu acele versiuni ale programului; astfel, anumite caracteristici vor fi modificate (simplificate), iar cele neacceptate de versiunile mai vechi vor fi eliminate.

Salvarea ca pagină Web

Meniu: File->Save As Web Page…

Word poate fi folosit ca editor vizual pentru pagini Web, deoarece permite salvarea documentului în acest format (.htm sau .html) folosind comanda Save as Web Page. Dacă documentul a fost creat de la început ca pagină Web, salvarea lui se va face implicit în acest format, dar se poate folosi comanda Save as pentru salvarea documentului şi în alt format decât .html.

Formatele specifice în care se poate salva un document ca pagină Web sunt:

- .htm, .html (Web Page)

Fişierul salvat în acest format va conţine absolut toate marcajele necesare pentru vizualizarea documentului într-un browser exact aşa cum apare şi în fereastra Word, cu păstrarea intactă a tuturor funcţionalităţilor elementelor.

- .htm, .html filtrat (Web Page, Filtered)

Salvarea unui document în format pagină Web (.htm, .html) presupune că Word adaugă implicit unele marcaje suplimentare, specifice Microsoft Office, ce asigură că aspectul paginii în browser va fi acelaşi cu macheta documentului Word şi funcţionalitatea elementelor din pagină se va păstra în întregime. Formatul HTML filtrat oferă avantajul unei dimensiuni mai mici a fişierelor obţinute prin eliminarea marcajelor suplimentare, fiind agreat şi de autorii experimentaţi ai paginilor Web pentru care marcajele ce apar în fişier sunt importante; dezavantajul constă în pierderea unor caracteristici sau opţiuni pentru anumite elemente, atunci când o pagină creată cu Word şi salvată ca HTML filtrat este redeschisă în Word.

- .mht, .mhtml (Single File Web Page)

MIME HTML este un standard de includere a tuturor surselor externe (text, imagini, sunete etc.) legate de o pagină Web, într-o singură arhivă. Această încapsulare a resurselor permite publicarea întregului site într-un fişier .mht unic sau trimiterea lui prin poşta electronică (e-mail) ca fişier ataşat (attachment). Formatul a fost introdus în 1999, odată cu Internet Explorer 5.

No Comments - Leave a comment

Leave a commentUtilizator: , data curenta: 11 April 2021