Cel.ro

Office Word 2003 Lucrarea 8

by gmp
Published on: 5 July 2011
Categories: Lucrarea 8, Office
Comments: No Comments

Obiective:

1. Proprietăţile unui document Word 2003 (Properties).
2. Crearea unui fundal (Background) pentru un document Word 2003.
3. Introducerea automată a textului (AutoText).
4. Îmbinarea corespondenţei (Mail Merge).
5. Plicuri şi etichete (Envelopes and Labels).

TEMA

Observaţie: Nu este necesar să folosiţi culori în redactarea temei. Mai jos şi în fişierele exemple s-au folosit diverse culori pentru a înţelege mai uşor tipul informaţiei care trebuie introdusă (Autotext, Fields sau Mail Merge). Restul textului (scris cu negru) se introduce de la tastatură.

Creaţi un document conform modelului din fişierul “tema8 – exemplu1.pdf” urmând paşii:

8.1. Editaţi proprietăţile (Properties) unui document Word nou şi setaţi:

Titlul (Title): Adeverinţă
Subiect (Subject): Situaţia şcolară
Categoria (Category): adeverinţe
Cuvinte cheie (Keywords): adeverinţă, situaţie, note

8.2. Introduceţi de la tastatură (sau prin Copy&Paste) doar textul scris cu negru. Textele colorate se vor introduce automat, folosind facilităţile Autotext, Fields şi respectiv Mail Merge, astfel:

AUTOTEXT

8.2.1. Folosiţi următoarele intrări deja existente în lista Autotext:

- “ÎN ATENŢIA:” (Linie pentru atenţie)
- “Subiect:” (linie de subiect)

8.2.2. Creaţi două noi intrări în lista Autotext:

- “UPB” pentru “Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
- “ETTI” pentru “Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Folosiţi cele două noi intrări pentru a completa header-ul paginii.

FIELD

8.2.3. Introduceţi următoarele câmpuri (Field):

- Date (data curentă)
- Subject (textul “Situaţie şcolară“)
- Title (titlul “ADEVERINŢĂ“)
(ultimele două câmpuri, Subject şi Title, au fost modificate la punctul 8.1.)

MAIL MERGE

8.2.4. Realizaţi o îmbinare corespondenţă (Mail Merge) şi alegeţi ca sursă a datelor fişierul studenti.doc. Introduceţi următoarele câmpuri de îmbinare:

- Nume, Prenume
- Grupa, Seria
- D1, D2, D3, D4

Sortaţi datele afişate simultan după Serie, Grupă şi Nume.

Cum putem filtra datele astfel încât să generăm adeverinţe doar pentru fete/băieţi?

Vizualizaţi în locul numelor câmpurilor, valorile acestora (datele îmbinate care vor fi generate automat în pasul final).

8.3. Dorim să trimitem prin poştă adeverinţele pe care le vom obţine în ultimul pas, de aceea vom genera şi informaţia care va fi tipărită pe fiecare plic poştal (Envelope). Adăugaţi în document o pagină pentru un format de plic la alegere, în care completaţi adresa expeditorului:

Universitatea POLITEHNICA Bucureşti
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Bd. Iuliu Maniu 1-3, sect. 6
cod 061071, Bucureşti

Completaţi caseta de text dedicată destinatarului, conform modelului “tema8 – exemplu2.pdf” (se vor introduce şi aici câmpuri de îmbinare).

8.4. Aplicaţi doar pe fundalul paginii 2 imaginea “logo-etti.gif” ca inscripţionare imprimată (Printed Watermark) cu o scală de 500% şi opţiunea Washout bifată.

8.5. Generaţi documentul final (Merge to New Document) care va avea în total 28 pagini: 14 plicuri şi 14 adeverinţe (corespunzătoare celor 14 înregistrări din sursa de date). Observaţii.

ÎNTREBĂRI:

- Se pot căuta pe disc documente create între două date calendaristice arbitrar alese? Dar toate documentele care încep cu litera “d”?
- Se poate amplasa pe fundalul paginii un text? Dar o organigramă?
- Se poate amplasa o culoare de fundal doar pe paginile pare sau impare? Putem avea o inscripţie tipărită pe paginile pare şi o altă inscripţie tipărită pe paginile impare?
- Ce surse de date se pot folosi pentru îmbinarea corespondenţei?
- Cum poate fi folosită aplicaţia Microsoft Outlook în îmbinarea corespondenţei din Microsoft Word?

No Comments - Leave a comment

Leave a commentUtilizator: , data curenta: 25 January 2021