Cel.ro

Stiluri (Styles) în Microsoft Word 2003

by gmp
Published on: 5 July 2011
Categories: Lucrarea 7, Office
Comments: No Comments

Stilul reprezintă o colecţie de proprietăţi de formatare care, odată definită, se poate aplica rapid oricărui text din documentul curent sau din alte documente. Avantajele utilizării stilurilor:

  • continuitatea atributelor (aplicarea aceloraşi proprietăţi pentru titluri, subtitluri sau alte capitole din document);
  • rapiditate în formatarea textului (toate proprietăţile dorite se aplică simultan întregului text selectat);
  • atributele sunt controlate centralizat (dacă se schimbă o proprietate dintr-un stil, modificarea va fi vizibilă peste tot unde este aplicat stilul respectiv);
  • în modul de vizualizare Outline se identifică foarte uşor schiţa documentului pe baza stilurilor titlurilor şi subtitlurilor;
  • crearea automată a Cuprinsului unui document (Table of Contents).

Există următoarele tipuri de stiluri:

  • stil pentru paragraf – se aplică întregului paragraf şi controlează proprietăţile acestuia (aliniere, aşezarea tabulatorilor, spaţierea verticală, chenare), dar poate conţine şi elemente de formatare la nivel de caractere (font, stil, dimensiune);
  • stil pentru caracter – poate fi aplicat doar unei părţi din textul unui paragraf (font, stil, dimensiune, efecte) şi se referă la proprietăţile caracterelor individuale.
  • stil pentru tabele – defineşte proprietăţile elementelor unui tabel (celulă, linie, coloană sau întregul tabel) – pentru text: font, dimensiune, stil, culoare, iar pentru celule: chenar, culoare de umplere, aliniere;
  • stil pentru liste – se foloseşte pentru definirea modului de organizare a listelor: ordonate sau neordonate, stil de numerotare, alinieri şi alte proprietăţi ale listei multi-nivel.

Stilurile sunt prezentate succint în lista Style din bara de butoane Formatting. Aplicarea unor stiluri, crearea unora noi sau modificarea stilurilor existente sunt facilitate de Panoul de activitate setat pe Styles and Formatting (panoul se activează şi din meniul Format -> Styles and Formatting sau din butonul Styles and Formatting de pe bara de butoane Formatting).

Principalele categorii de operaţii cu stilurile unui document Word sunt:

No Comments - Leave a comment

Leave a commentUtilizator: , data curenta: 25 January 2021