Cel.ro

Urmărirea modificărilor (Track Changes) în Office Word 2003

by gmp
Published on: 19 July 2011
Categories: Lucrarea 10, Office
Comments: No Comments

Meniu: Tools->Track Changes
Bara de butoane: Reviewing
Combinaţie de taste: Ctrl+Shift+E

Microsoft Word pune la dispoziţia utilizatorilor mai multe modalităţi de urmărire a evoluţiei în timp a formei şi conţinutului unui document. Documentul modificat de către un singur sau mai mulţi utilizatori, poate păstra formele intermediare, astfel încât să se poată vizualiza cu uşurinţă modificările efectuate. Aceste facilităţi sunt utile de exemplu la recenzia unui articol sau a unei lucrări, când se pot insera modificările sau comentariile unui recenzent, iar autorul le poate accepta sau respinge.

O facilitate folosită în special când mai mulţi utilizatori fac modificări succesive unui document este urmărirea acestor modificări (Track Changes). Această comandă permite înregistrarea tuturor modificărilor făcute în timp şi acceptarea sau respingerea acestora.

Orice modificare (de conţinut sau de format) este evidenţiată prin săgeţi indicatoare şi baloane (casete) de text care prezintă modificarea, autorul modificării, data şi ora. Vizualizarea/ascunderea acestor informaţii (denumite marcaje de urmărire) se face prin comanda Markup (meniul View->Markup).

În bara de butoane Reviewing există butoane folosite pentru:

  • vizualizarea formei originale sau actuale a documentului, cu sau fără marcajele de urmărire;
  • acceptarea (Accept Change) sau respingerea (Reject Change) unei modificări sau a tuturor modificărilor efectuate;
  • ştergerea tuturor comentariilor (ştergerea individuală a unui comentariu se face din meniul contextual al marcajului de urmărire sau din Panoul de modificări);
  • activarea Panoului de modificări (Reviewing Pane) care prezintă modificările în ordine cronologică, astfel încât observarea lor să fie cât mai facilă;
  • filtrarea după recenzent (utilizator) şi tip de modificare (comentarii, inserări/ştergeri, formatare).
No Comments - Leave a comment

Leave a commentUtilizator: , data curenta: 25 January 2021