Cel.ro

Încapsularea şi legarea obiectelor (Object Linking and Embedding) în Office Word 2003

by gmp
Published on: 18 July 2011
Categories: Lucrarea 10, Office
Comments: No Comments

OLE (Object Linking and Embedding) este o tehnică implementată în sistemul Windows care permite transferul şi partajarea datelor între aplicaţii prin încapsulare (embed) sau legare dinamică (link).

Există la acest nivel 3 concepte:
- obiectul – elementul partajat/transferat, informaţie specifică fiecărei aplicaţii în parte. Am folosit aici termenul generic de “obiect”, însă informaţia transferată poate fi şi de tip text.
- documentul sursă (fişierul din care este preluat obiectul);
- documentul destinaţie (fişierul în care este încapsulat sau legat obiectul).

Aplicaţiile se pot împărţi în:
- aplicaţie server (aplicaţia sursă, din care se preia obiectul);
- aplicaţie client (aplicaţia în care se încapsulează sau leagă obiectul).

Aplicaţiile componente ale suitei Office sunt şi client, şi server (permit preluarea sau inserarea informaţiei ca obiect). Printre aplicaţiile care pot fi doar server se numără Sound Recorder sau Media Player (acestea doar înregistrează sau redau sunete / imagini / video care nu pot fi modificate, adică nu permit inserarea altor obiecte).

În funcţie de modul de inserare, obiectele pot fi:

- încapsulate (embedded): informaţia originală este copiată în documentul destinaţie şi devine parte componentă a acestuia. Modificarea obiectului încapsulat nu afectează obiectul sursă (la încapsulare se realizează un duplicat independent al obiectului din fişierul sursă). La lipirea implicită (Paste) se realizează încapsularea elementelor transferate.
- legate (linked): prin introducerea unei legături în document nu se realizează o copie independentă a obiectului, ci doar o referinţă la acesta. Orice modificare a obiectului în documentul sursă se va reflecta şi în documentul destinaţie. Un obiect dintr‑un document sursă poate fi legat simultan la mai multe documente destinaţie, iar orice modificare a acestuia se va reflecta şi în celelalte documente. Introducerea obiectelor legate este o metodă de a scădea dimensiunea fişierului, deoarece se păstrează în document doar legătura spre obiectul din fişierul sursă (şi nu obiectul efectiv, ca la obiectele încapsulate). Un dezavantaj poate consta în faptul că obiectul legat nu va mai avea aceleaşi funcţionalităţi (editare, actualizare automată) dacă a apărut o problemă la legătură:
- nu este găsit fişierul sursă (a fost şters sau s-a schimbat calea relativă pe disc);
- eticheta (Bookmark) stabilită nu este găsită.

O modalitate facilă de a crea elemente legate/încapsulate o reprezintă operaţia de drag&drop cu mouse-ul (după aranjarea corespunzătoare a ferestrelor sursă şi destinaţie pe ecran, se trage cu butonul drept al mouse-ului elementul care se doreşte legat sau încapsulat). În funcţie de tipul elementului (text/obiect), Word va oferi variantele:

- mutare;
- copiere;
- creare link (cu actualizare automată);
- creare shortcut (pictogramă, icoană);
- creare hyperlink;

Ambele programe – sursă şi destinaţie – trebuie să recunoască tehnologia OLE.

Încapsularea sau legarea unui obiect se pot face:

  • prin transfer cu memoria Clipboard – lipirea specială (Paste Special, meniul Edit->Paste Special) permite încapsularea (Paste as) sau legarea (Paste as Link);
  • prin inserarea directă a obiectului, fără transfer cu memoria Clipboard – din meniul Insert->Object.
No Comments - Leave a comment

Leave a commentUtilizator: , data curenta: 25 January 2021