Cel.ro

Inserare obiect (Object) în Office Word 2003

by gmp
Published on: 18 July 2011
Categories: Lucrarea 10, Office
Comments: No Comments

Meniu: Insert->Object

Comanda permite inserarea directă a unui obiect, fără a se face transfer de tip Copy&Paste prin memoria Clipboard. Lista obiectelor care pot fi inserate depinde de aplicaţiile instalate în sistemul de operare Windows şi controalele ActiveX înregistrate. Se pot insera doar obiecte document (obiecte care încapsulează sau leagă un întreg document, create cu aplicaţii de sine stătătoare); aceste obiecte sunt specifice:

 • aplicaţiilor Office
  • obiecte Equation 3.0 (create cu Microsoft Equation);
  • Excel Chart, Excel Worksheet (create cu Microsoft Excel);
  • Graph Chart (create cu Microsoft Graph)
  • PowerPoint Presentation, PowerPoint Slide (create cu Microsoft PowerPoint)
  • Visio Drawing (create cu Microsoft Visio)
  • Word Document, Word Picture (create cu Microsoft Word)
 • aplicaţiilor comune sistemului de operare Windows (în acest caz Windows XP):
  • Bitmap image (Microsoft Paint)
  • Media clip, MIDI Sequence, Video Clip (Windows Media Player)
  • Package (Microsoft Object Packager)
  • Wave Sound (Microsoft Sound Recorder)
  • WordPad Document (Microsoft WordPad)
 • altor aplicaţii sau controale ActiveX instalate în sistem.

Din fereastra Object (meniul Insert->Object) se poate alege crearea unui:

 • obiect nou (Create New). Obiectul va fi încapsulat în documentul curent.
 • obiect dintr-un fişier existent (Create from file). Această variantă permite, pe lângă încapsulare, şi posibilitatea creării unei legături la fişierul sursă (dacă se bifează Link to file). După cum am mai spus în capitolul Lipire specială ca link (Paste link As), legătura către fişierul care conţine obiectul sursă se poate face dacă acest fişier este salvat.
No Comments - Leave a comment

Leave a commentUtilizator: , data curenta: 25 January 2021