Cel.ro

Inserare legătură de tip Link în Office Word 2003

by gmp
Published on: 18 July 2011
Categories: Lucrarea 10, Office
Comments: No Comments

Meniu: Edit->Links

O legătură de tip Link este creată atunci când se efectuează o lipire specială ca link (Paste link As). Etapele sunt următoarele:

  1. În documentul sursă se copiază în Clipboard elementul (text/obiect) care se doreşte legat.
  2. În documentul destinaţie se lipeşte special ca link (Paste link As) informaţia din Clipboard.
    1. Word va insera în documentul sursă un marcaj (Bookmark) elementului copiat (text/obiect). Etichetele sunt vizibile din meniul Insert->Bookmark.
    2. Word va insera în documentul destinaţie o legătură la elementul transferat folosind: calea fişierului sursă, numele acestuia şi eticheta creată la punctul anterior. Legăturile de tip link sunt vizibile din meniul Edit->Links.

Legătura de tip Link permite actualizarea automată a elementului din fişierul destinaţie, atunci când elementul din fişierul sursă de care este legat (linked) se modifică. Operaţiile cu legături de tip Link disponibile în fereastra Links (meniul Edit->Links) constau în:
- vizualizarea legăturii (cale, fişier, marcaj, tip de legătură, mod de actualizare);
- actualizarea (automată sau manuală) a informaţiilor conţinute de elementele legate;
- deschiderea prin dublu clic a fişierelor document sursă
- schimbarea fişierului sursă sau a etichetei (în cazul în care numele acesteia s-a modificat)
- anularea unei legături (Break Link)
- o imagine încapsulată sau legată (din meniul Insert->Picture->From file) introdusă în document este indicată prin caseta de selecţie Save picture in document.

COMPARAŢIE ÎNTRE UN LINK ŞI UN HYPERLINK

Link – o legătură creată spre un element (obiect sau text) dintr-un fişier sursă. La dublu clic pe obiectul din fişierul destinaţie legat de un obiect din fişierul sursă, acesta din urmă va fi deschis cu programul corespunzător şi va putea fi editat. După salvare, Word va actualiza automat obiectul legat, afişând modificările efectuate. Obiectul sursă către care se face referinţa este identificat printr-un marcaj (Bookmark). Link-ul este inserat printr-un câmp (Field) denumit LINK.

Hyperlink – o legătură care permite saltul rapid spre un fişier amplasat:

- pe propriul calculator;
- în reţeaua locală, într-un folder partajat – “share“;
- în Intranet – reţea din interiorul unei organizaţii în care se folosesc tehnologii Internet precum protocoalele HTTP sau FTP pentru:

- accesarea unor documente, pagini Web sau alte fişiere;
- partajarea resurselor hardware – de exemplu, o imprimantă wireless – sau software – aplicaţii folosite în comun de mai multe staţii;
- pe Internet.

Un hyperlink poate conţine opţional şi un marcaj (Bookmark) care identifică o locaţie (poziţie) din document. Hyperlink-ul este inserat printr-un câmp (Field) denumit HYPERLINK.

No Comments - Leave a comment

Leave a commentUtilizator: , data curenta: 26 January 2021