Cel.ro

Hiperlegătură (Hyperlink) în Office Word 2003

by gmp
Published on: 19 July 2011
Categories: Lucrarea 2, Office
Comments: No Comments

Meniu: Insert->Hyperlink
Shortcut: Ctrl+K

O hiperlegătură (hyperlink) produce la Ctrl+clic de mouse un salt rapid (deschiderea fişierului ţintă, de orice tip, cu programul specific acelui format de fişier) către o destinaţie care poate fi:

 • un fişier de pe discul local;
 • un fişier amplasat în reţeaua locală (LAN – Local Area Network), într-un folder partajat – “share”;
 • un fişier amplasat în Intranet – reţea din interiorul unei organizaţii în care se folosesc tehnologii Internet precum protocoalele HTTP sau FTP pentru:
  • accesarea unor documente, pagini Web sau alte fişiere;
  • partajarea resurselor hardware – de exemplu, o imprimantă wireless – sau software – aplicaţii folosite în comun de mai multe staţii;
 • un fişier amplasat pe Internet.

O altă destinaţie posibilă pentru un hyperlink este un marcaj (Bookmark) existent în documentul la care se face saltul; se poate face salt şi în cadrul aceluiaşi document, la o anumit marcaj creat cu comanda Insert‑>Bookmark.

Inserarea şi editarea proprietăţilor unui hyperlink se pot face din fereastra Insert Hyperlink sau prin introducerea câmpului (Field) denumit HYPERLINK. Elementele care descriu un hyperlink sunt:

Calea resursei, indicată prin:

 • structura de foldere şi numele fişierului (pentru fişiere de pe calculatorul local), în forma:
  drive:\folder\subfolder\…\file_name
  Dacă există şi spaţii în această structură, trebuie folosite ghilimele duble ” “. Exemplu:
  “C:\My Documents\document1.doc”
 • formatul UNC (Universal Naming Convention) pentru fişiere din reţeaua locală, poate fi folosit şi pentru fişiere locale. Forma de introducere:
  \\server\share\file_path
  Exemplu:
  “\\DATA\Shared Docs\Project 1\Vers 3\document2.doc”
 • formatul URL (Uniform Resource Locator) pentru accesarea resursei aflate în reţeaua Intranet sau Internet. O formă simplificată de introducere este:
  scheme://domain/path/file_name
  unde se identifică:

  • schema (protocolul) – cele mai folosite sunt http (Hypertext Transfer Protocol) sau ftp (File Transfer Protocol) pentru resurse pe Internet, file pentru fişiere locale şi mailto pentru scrierea unui mesaj de poştă electronică;
  • domeniul (serverul care stochează resursa dorită);
  • calea (structura de foldere sau directoare)
  • numele fişierului (calea şi numele fişierului sunt case sensitive pe servere Linux)
   Exemplu:
   “http://www.example.com/folder 1/subfolder 1/document3.doc”

Marcajul (Bookmark) – indiferent unde ar fi amplasat (local, reţea locală, Intranet/Internet), un document poate avea definite unul sau mai multe marcaje, la care să se facă hyperlink direct (documentul să fie deschis la acea poziţie). Marcajele se introduc din meniul Insert->Bookmark, iar accesarea lor (în cazul documentelor Word) se face astfel:

  file_name#bookmark_name

  Alte tipuri de fişiere care acceptă marcaje sunt: fişierele Excel (se poate face salt spre o celulă căreia i s-a atribuit anterior un nume) şi fişierele tip pagină Web (format HTML). Fişierele PowerPoint au un mecanism intern de stabilire şi accesare a marcajelor interne sau externe (în cadrul unui fişier Powerpoint se poate face saltul spre un anumit slide sau spre un marcaj dintr-un document Word).

  • mesajul apărut pe ecran când este ţinut mouse-ul deasupra hyperlink-ului (sfat ecran sau ScreenTip)
  • cadrul (Frame) sau fereastra (Window) în care se va deschide fişierul ţintă – opţiune folosită în lucrul cu pagini Web.
  No Comments - Leave a comment

  Leave a comment

  

  Utilizator: , data curenta: 11 April 2021